รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.0.1
16 พ.ย. 2566
1.0.0
16 พ.ย. 2566
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.0.0 วันที่ปรับปรุง 16 พ.ย. 2566

1. เปิดระบบ