#ชื่อสถานประกอบการขนาดของธุรกิจจำนวนพนักงาน (โดยประมาณ)ลักษณะธุรกิจจังหวัดที่ตั้ง
14499ร้านแท่นทองคว้านเจียร์ไม่ระบุไม่ระบุเกี่ยวกับงานเครื่องกล
14500โรงกลึงโยการเกษตรไม่ระบุไม่ระบุ
14501โรงกลึงถาวรการช่างไม่ระบุไม่ระบุงานกลึง
14502บริษัทเค.ซี. เมลทอล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14503โรงสีสมเด็จชัยภัทรไม่ระบุไม่ระบุสีข้าว
14504บริษัทสยาม-วีเค กรุ๊ป กำจัด(สาขาที่ ๐๐๐๐๑)ไม่ระบุไม่ระบุ
14505ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรืิอง ๓ไม่ระบุ50
14507โรงกลึงสมใจกลการไม่ระบุไม่ระบุ
14508บริษัททีเอ็มเอส แมชชัน เวิร์ค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14509ร้านปรีชา เครื่องนอนไม่ระบุไม่ระบุ
14510ร้านดวงใจเครื่องนอนไม่ระบุไม่ระบุ
14511บริษัทโกลด์ โมลด์ แอนด์พาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14512ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษา เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุ
14513บริษัทโสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง ๒๐๐๕ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14514ร้านแม่ปรพกายเครื่องนอนไม่ระบุไม่ระบุ
14515บริษัทเอ็น เค แอพพาเรล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14516อู่ สายันต์ การช่างกลาง10บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ และ ส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ทุกชนิด
14517บริษัท แอคเค้าท์ติ้ง เอ็กเซลเล้นซ์ คอนซิสเท้นต์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร วางระบบัญชี ทำบัญชี
14518สำนักงานจรรยารักษ์การบัญชีไม่ระบุไม่ระบุรับทำบัญชี
14519โรงแรมเลยวิลเลจไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14520โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาเทนท์รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจห้องพัก โรงแรม
14522หจก.พัฒนชัยคอนวีเนี่ยนสโตร์ จำกัด (7-11 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
14523บริษัท รุ่งเรืองวังสะพุง ออยล์ จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองวังสะพุง มาร์ทไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง / จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริการ (ร้านสะดวกซื้อ)
14524โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจที่พัก โรงแรม
14525โรงแรม The Zign Hotel & Villaไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจที่พัก โรงแรม
14526ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายเบ็ดเตล็ด
14527ร้าน นภรณ์ การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
14528บริษัท ดับบลิว เซนเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14529ร้าน ประสิทธิ์ มอเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14530อู่ ธนากร ปรางค์กู่ไม่ระบุไม่ระบุ
14531อู่ ประกาศิตไม่ระบุ5
14532อู่ช่างใหม่ (เอนก)ไม่ระบุ6
14533อู่ชูศักดิ์ ออโต้ เซอร์วิสไม่ระบุ8
14534อู่ชาญชัย เซอร์วิสไม่ระบุ6
14535อู่แสนชัยไม่ระบุ7
14536อู่ช่างแสนไม่ระบุ9
14537บริษัท กิจเจริญไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14538ธงชัยอุตสาหกรรมไม่ระบุ15
14539บริษัท ศรีสะเกษ พันธ์ทอง จำกัดไม่ระบุ15
14540ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรารถนา การบัญชีไม่ระบุ9รับทำบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนนิติบุคคล
14541อู่รุ่งเรืองเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบริการรถยนต์
14542มหาวิทยาลัยรังสิตไม่ระบุ1000การศึกษา
14543ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทยไม่ระบุ1000การเงิน
14544คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นไม่ระบุ1000การศึกษา
14546บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำักด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุอาหาร
14547บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุอาหาร
14549The Designs Managementไม่ระบุไม่ระบุอาหาร
14550ร้านเค้กบ้านเฮาไม่ระบุไม่ระบุอาหาร
14551ร้านดวงพรเบเกอรี่ไม่ระบุไม่ระบุอาหาร
14552บริษัทบิ๊กซี จำกัด (มหาชน)สาขาเสลภูมิไม่ระบุไม่ระบุห้างสรรพสินค้า
14553โรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่ระบุไม่ระบุสถานพยาบาล (โรงอาหาร)
14554บริษัทอ่างเวียนอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานน้ำตาลราชสีมาไม่ระบุ350ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
14555บริษัท พินาเคิล เลค แอนด์ ฮิลล์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจัดสวน
14557ร้านพูนทรัพย์มอเตอร์แอร์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมระบบแอร์รถยนต์และเครื่องยนต์
14558ส.ทวีภัณฑ์ ซุปเปอร์เซฟไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
14560บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
14561บริษัท ซัน เบ๊าท์ แฮนดลิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขนถ่ายสินค้า
14562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านฉางไม่ระบุไม่ระบุการจัดการไฟฟ้าในประเทศ
14563ศูนย์บริการรและอะไหล่มิตซูระยองไม่ระบุไม่ระบุ
14564หจก.ขวัญศิริโรจน์ อินเตอร์กรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการขายส่งจัดหาวัสดุอุปกร์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทุกชนิด
14565ศูนย์บริการและอะไหล่มิตซูระยองไม่ระบุไม่ระบุบริการและขายอะไหล่เครื่องยนต์
14566บริษัทเอฟ ไอ ดี คอน แทรคเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างติดต่อว่างท่อร้อยสายเคเบิ้ล
14567Thaidreamtoursไม่ระบุ5บริษัททัวร์
14568บริษัทลีโอ ปิโตราคมไม่ระบุไม่ระบุจำหน่าย บริการและซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงาน
14570วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือไม่ระบุ75การศึกษา
14571เมืองยางศูนย์ล้อไม่ระบุไม่ระบุ
14572ศูนย์บริการและอะไหล่(มิตรซูบิชิระยอง)ไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการและอะไหล่(มิตรซูบิชิระยอง)
14573ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ๋ใหญ่ไม่ระบุธนาคาร
14574บริษัท เอฟไอดีคอนเทรนเดอร์ไม่ระบุไม่ระบุข้อมูลสื่อสารและการสื่อสาร
14575โรงแรมที ซิกส์ ไฟซ์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14576บริษัท อินโนว่า จำกัดไม่ระบุ20ผลิตอุปกรณ์พลาสติก
14577โรงแรมมิตร์ บีช พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14578โรงแรมกะรน เวล รีสอร์ท ภูเก็ตไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14579โรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14580โรงแรมวูดแลนด์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14581โรงแรมเดอะชายน์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14582สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านผือไม่ระบุ50งานสอบสวนสืบสวน งานเอกสาร
14583โรงแรมระรินจินดา (บริษัทสยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด)ไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14584โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเทลไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14585โรงแรมสยาม แอด สยาม ดีไซต์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14586โรงแรมบันดารี เขาหลัก พังงาไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
14587บริษัท ริมเพ เมเมจเมนท์ จำกัดไม่ระบุ50ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
14588หจก.เอ็มเอสอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการให้การซ่อมแซมบำรุงรักาาสายไฟและให้การซ่อมแซม
14589ธนาคารออมสิน สาขาบ้านผือไม่ระบุ20ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
14591อู่โชคพิพัฒน์ไม่ระบุ10อู่ซ่อมรถทุกชนิด
14592องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงไม่ระบุ50งานบริการประชาชน
14593หจก.มนตรีเซอร์วิสไม่ระบุ10ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
14594อู่ช่างค่ายไม่ระบุ5ซ่อมรถ
14595บริษัท 505 (โรงงานลูกชิ้น)ไม่ระบุ55ผลิต,จำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยว,ลูกชิ้น
14596ส.ไสววัสดุไม่ระบุ10ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
14597ฒ.ธุรกิจยนต์ไม่ระบุ10ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
14598ณัฐมิเตอร์เชลล์ไม่ระบุ20ซ่อม บริการ ขาย รถจักรยานยนต์
14599อ.เจริญยนต์ไม่ระบุ10ขายอุปกรณ์รถยนต์
14600อุดรแก๊สไม่ระบุ8ร้านจำหน่ายแก๊ส
14601ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุซ่อมแซม ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม เคมี-ปิโตรเคมี รับเหมาก่อสร้าง - บริการ (45000
14602บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกของคนไทย เพื่อคนไทย
14603บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซุปเปอร์มาร์เก็ต
14604บริษัท พลูโตเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงมอเตอร์และเจนนาเรเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า
14606บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างทำงานโครงสร้างเหล็กให้เช่า
14607โรงพยาบาลนครนายกไม่ระบุ10ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า
14609สำนักงานกนกการบัญชีไม่ระบุไม่ระบุรับทำบัญชี
14610สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยไม่ระบุไม่ระบุ
14611ร้านทวีโชควัสดุก่อสร้างไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด สีทาบ้าน TOA ICI Galant ประตูหน้าต่าง กระเบื้องปูพื้น-มุงหลังคา
14612ห้างหุ้นส่วน ช.พานทอง (7-11 สาขาหน้าโรงเรียนเมืองเลย)ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
14613ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชอินน็อคสตีลไม่ระบุไม่ระบุรับเหมาก่อสร้าง
14614ร้านภูธร ซาวด์ไม่ระบุ5
14616ห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีย์วิศวกรรมแอร์ไม่ระบุ50
14617ร้านทวีธรรมดาวเทียมไม่ระบุ5ดาวเทียม
14618ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรพงษ์อิเล็กทริคไม่ระบุไม่ระบุ
14619ร้านK.s ออโต้ซาวด์ไม่ระบุไม่ระบุ
14620บริษัทมิตซูบิชิ สงวนพงษ์ (สาขา ตลาดแค)ไม่ระบุไม่ระบุ
14621บริษัทเคพี เน็คเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14622ร้านชัวร์คอมพิวเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14623โรงพยาบาลกมลาไสยไม่ระบุไม่ระบุ
14624บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยาง ซื้อมา-ขายไป
14625ร้านสิทธิโชคชัยไม่ระบุไม่ระบุ
14626ร้านอุดมการไฟฟ้าไม่ระบุไม่ระบุเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
14627ร้านนับตังค์อินเตอร์เน็ตไม่ระบุไม่ระบุ
14628ร้านตี๋อิเล็กทริกไม่ระบุไม่ระบุ
14630ร้านไทเกอร์โมบายไม่ระบุไม่ระบุ
14631ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจะอินดัสตรีส์ไม่ระบุไม่ระบุรับเหมางานเหล็ก
14632ร้านต้นหน่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุ
14633ร้านชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุ
14634ร้านณรงค์แอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14635ร้านช่างน้อยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุ
14637สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่กลางไม่ระบุดำเนินงานทางราชการ
14638THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTDไม่ระบุ10สำนักงานบัญชี, ผู้ตรวจบัญชี
14640บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ
14641อู่ช่างตั้มไม่ระบุ4ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบไฟ ระบบเกียร์
14642วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ระบุไม่ระบุสถานศึกษา
14643บริษัท ศรีสะเกษพันธุ์ทอง จำกัดไม่ระบุ57จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า บริการซ่อม ซ่อมตัวถังและสี จำหน่ายอะไหล่แท้ฮอนด้า
14644บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่าย และติดตั้งแอร์
14645บริษัท บุญยาง จำกัดไม่ระบุ20เปลี่ยนยางรถยนต์
14646ศาลาว่าการเมืองพัทยากลางไม่ระบุดำเนินงานในส่วนราชการ
14647เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยไม่ระบุไม่ระบุดำเนินงานราชการ
14648อู่ ช่างยอดไม่ระบุ7อู่ซ่อมรถยนต์
14650บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัดไม่ระบุ620ผลิตบอยเลอร์
14653บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จำกัด (สาขาพัทยา)ไม่ระบุไม่ระบุ
14655บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุบริการจำหน่ายรถยนต์
14656บริษัท มิตซู ชลบุรี จำกัด สาขาพัทยาไม่ระบุไม่ระบุบริการจำหน่ายรถยนต์
14657ธนาคารออมสิน สาขาเนินพลับหวานไม่ระบุไม่ระบุสถาบันการเงิน
14658บริษัท บ้านบัญชี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุสำนักงานบัญชี
14659ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุงไม่ระบุไม่ระบุสถาบันการเงิน
14660สำนักงานธนพลการบัญชีไม่ระบุไม่ระบุสำนักงานบัญชี
14661บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (คลังสินค้าอันตราย)ไม่ระบุไม่ระบุอุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์
14662บริษัท เอ–วัน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเทรนเนอร์ ดีพอท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14663บริษัท อาร์ แอนด์ เอส คอนเทนเน่อร์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14664บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14665บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14666บริษัท นำชัย โฮม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
14667บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและส่งออกเครื่องปรุงอาหาร
14668บริษัท ไพร์ม ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริหารอาหารและเครื่องดื่ม
14669บริษัท โปรตอน เทรดดิ้ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
14670ศูนย์บริการซัมซุง พัทยาไม่ระบุไม่ระบุ
14671บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ส่งออกข้าวชั้นน้ำของประเทศ
14672บริษัท เมืองโบราณ จำกัด สาขาพัทยา (ปราสาทสัจธรรม)ไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจการท่องที่ยว
14673บริษัท อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14674THAI GARDEN RESORTไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านที่พัก
14675โรงแรม เดอะ ซีซันส์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุการโรงแรม
14676บริษัท ทรายมณี จำกัด (โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา)ไม่ระบุไม่ระบุการโรงแรม
14677ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจบริการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว
14678ปาล์มน้ำเงิน รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจการบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14679Centara Grand and Phratamnak Pattayaไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14680Centra Avenue Hotel Pattayaไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14681The zign hotel and villaไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14682ร้าน นาเกลือ ซาวน์ไม่ระบุไม่ระบุอิเล็กทรอนิกส์
14683บริษัท อาร์.วี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14684บริษัท ภูฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14685สถานีดาวเทียมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุ
14686ภัตราคารการบินไทยเชียงใหม่ไม่ระบุ67งานบริการอาหารขึ้นเครื่องและภัตราคาร
14688บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาแม่ริม 1 สาขาที่ 09003เล็ก25บริการเติมน้ำมันและร้านคอมมิวเนียนสโตร์
14689บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 7 – Eleven สาขาสันติธรรมไม่ระบุ10งานบริการ ร้านสะดวกซื้อ เน้นเรื่องบริการและคุณภาพสินค้า
14690โรงแรมมานะไทย สุรินทร์ ภูเก็ตไม่ระบุไม่ระบุโรงแรมที่พัก
14691บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัดไม่ระบุ200คุมเครื่อง
14692บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 7 – Eleven สาขาบ้านกาดไม่ระบุ14งานบริการร้านสะดวกซื้อ เน้นคุรภาพสินค้าและบริการ
14693เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนากรไม่ระบุ300การค้า
14694The Wind Holidayไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14695บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาธรรมศาสตร์ไม่ระบุ27บริการเติมน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ
14696MLL Hotel Srinakarinไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14697การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีไม่ระบุ100การไฟฟ้า
14698บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 7 – Eleven สาขาโรงเรียนโสตศึกษาไม่ระบุ12บริการสินค้าสะดวกซื้อ เน้นการบริการและคุณภาพสินค้า
14699U Sukhumvit Bangkokไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14700Kuun Hotelไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14701ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ระบุ20บริหาร
14702ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุคิงส์ยนต์ นครราชสีมาไม่ระบุ200อีซูซุคิงส์ยนต์ ผู้แทนจำหน่าย ฝ่ายขาย ศูนย์อะไหล่แท้ ศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงอีซูซุ ISUZU ให้บริการด้านลิสซิ่ง รับซื้อรับเทิร์นรถเก่ามือสอง ออกรถใหม่ได้ที่โชว์รูม โคราช บุรีรัมย์
14703เทศบาลตำบลเกาะหวายไม่ระบุ100ช่างซ่อมบำรุง
14704วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ระบุ350ให้บริการจัดการเรียนการสอน
14705มาริน อินจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุ50ผลิต-ประกอบ รถจักรยานยนต์
14706The Park9 Hotel & Serviced Residence Suvarnabhumiไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14707CLEF HOTELไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14708Apsara Beachfrontไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม
14709บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตสารให้ความหวาน เช่น กลูโคสไซรับ ฟรุกโทสไซรัป
14710หจก.บ้านขวัญอินโฮมไม่ระบุ14ผลิตและจำหน่ายขนมไทย
14711บริษัท แสนภูเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14713อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ใหญ่200มีการบริหารงานภายใต้ 3 บริษัท คือ บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด บริหารงานส่วนสนามกอล์ฟ และสนามฟุตบอล บริษัทเฮลร์ลิ้งค์ จำกัด บริหารงานในส่วนของรีสอร์ท ห้องอาหาร และแคมป์ เก็บตังนักกีฬา บริษัทฟอร์เต้ (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินงานด้านกาแฟ ทั้งกระบวนการผลิตและจำหน่าย
14714บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14716บริษัท ฮอนด้า มะลิวัลย์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ไม่ระบุ50ซื้อขาย ซ่อม เปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์
14717โรงแรมบัวรายาไม่ระบุ40บริการห้องพัก
14718อู่ช่างเหลียง ดอนตูมไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถยนต์
14719บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสันทรายไม่ระบุไม่ระบุจัดจำหน่ายสินค้าการตกแต่งบ้านครบวงจร
14720เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14721บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 7 – Eleven เชียงใหม่แลนด์ไม่ระบุ3งานบริการ งานขาย งานการตลาด งานบัญชี งานการเงิน ฯลฯ
14722ทิงเคอร์เบลล์ รีสอร์ท เกาะกูดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14723กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14725กลการออโต้คาร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14726เพนนินซูล่า บีช รีสอร์ท เกาะช้างกลางไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14727บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ200จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่
14728ลิตเติ้ล ซันไชน์ บูติก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14729บ้านปูรีสอร์ท ตราดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14730บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัดไม่ระบุ100จำหน่ายรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ TOYOTA ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และศูนย์บริการตัวถังและสี
14731เดอะชิล รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้างไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14732คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้างไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14733์NR คาร์แคร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14734ลำภูราย ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14735โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ไม่ระบุ100งานบริการห้องพัก
14736บริษัท โรงแรมโชตนา จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว)ไม่ระบุ100งานบริการห้องพัก
14737อู่เกษมการช่างรุ่งเรืองกิจไม่ระบุ10ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์
14738บริษัท เอ็น.วาย.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเล็ก5รับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
14739โรงแรมคุ๊กกี้ เกาะช้างไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14740สมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจโรงแรม,รีสอร์ท
14741มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ระบุไม่ระบุสถานศึกษา
14742ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซียฮวด (1985) สาขากำแพงแสนไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์
14743บริษัท แมึคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)ไม่ระบุ6000บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
14744บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุตัวแทนจำหน่าย สินค้าทางด้าน ไอที อาทิ Computer PC Notebook
14745บริษัท โค้วยู่ฮะ อีซูซุเซลส์ จำกัด สาขาพุทธมณฑลสาย 3ไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์
14747บริษัท วี.ที. กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุ60สถานีบริการเชื้อเพลิง ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ
14748บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัดไม่ระบุ500อุตสาหกรรม โม่ บด ย่อย หิน
14749ร้านสกายแซทคอมไม่ระบุไม่ระบุร้านสกายแซทคอม
14751อู่ P.V เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14752หจก. ฟิวเจอร์ออโตโมบิลล์ไม่ระบุไม่ระบุ
14753บริษัท จงฟู่ (กรุงเทพ) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตขวดพลาสติก
14754ร้านเชียงรายไดนาโมไม่ระบุไม่ระบุ
14755บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14756บริษัท เทียมเอียะ จำกัดไม่ระบุ25-
14757บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14758บริษัท พนมอุตสาหกรรมไฟฟ้า 1996 จำกัดเล็กไม่ระบุออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน
14760บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุผลิตวุ้นเส้น
14761ช.เจริญยางยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
14762อู่ช่างเอ เจริญยนต์การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
14763อู่ศักดิ์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14764อู่ช่างโจ้ AUTOGASไม่ระบุไม่ระบุ
14765บริษัท ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14766อ้อม ออโต้ฟิกส์ (AomAutoFix)ไม่ระบุไม่ระบุ
14767นิดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุ
14768ดอกรักอิเลคโทรนิคไม่ระบุไม่ระบุ
14769ร้านเสียบปลั๊กไม่ระบุไม่ระบุ
14770ร้านศิริชัย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14771บริษัท เร็ปเทกเซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
14772แรบบิช ฮิลล์ รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุ
14773โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรีไม่ระบุไม่ระบุ
14774บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจด้านแสตมป์ปิ้งฟอยล์
14775บริษัท โปร.เอส เอซีซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการรับทำบัญชี บริการ ด้านภาษีอากร ยื่นแบบภาษีทุกประเภท ยื่นประกันสังคม บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบ บัญชี และ บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ
14776บริษัท ทีเอสพี แอคเคาแทนซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
14777บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดใหญ่6000ผลิตเครื่องปรับอากาศ
14778ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็น เอ เอส ออฟฟิศไม่ระบุไม่ระบุรับทำบัญชี
14779บริษัท โปรแอค แอนด์ ออดิท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
14780บริษัท แปซิฟิค การทอ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุทอผ้า
14781บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตรถยนต์
14782บรษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุการผลิตชิ้นส่วน
14783บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขาสันทรายใหญ่102ขายอุปกรณ์ตบแต่งบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้านและสินค้าตกแต่งบ้าน
14784บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการรับเหมา จัดหา และบริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศฯ
14785โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ไม่ระบุ300บริการห้องพัก
14786โรงแรมแทมมาริน วิลเลจไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14787โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14788โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14789โรงแรมลาพิลโล่ 8ไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14790บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัดกลาง80ศูนย์บริการรถยนต์
14791โรงแรม B 2ไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14793โรงแรมพิงค์วิมานไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14794จ.เจริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
14795โรงแรม Kamala’s Boutique Guesthouseไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
14796บริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ใหญ่800บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14797บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์ส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14798บริษํทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัดไม่ระบุ1000บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14799อู่โรจน์ศักดิ์ไม่ระบุ5ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ทุกชนิด
14800อู่ชาติช่างยนต์ไม่ระบุ5ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด
14801บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ1000บริการอาหารและเครื่องดื่ม
14802ร้านsaksit serviceไม่ระบุ5ซ่อมและจำหน่ายเครื่องยนต์
14803อู่สารพัดช่างวังเจ้าไม่ระบุ5บริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด
14804โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ทไม่ระบุ300โรงแรม
14805อู่ช่างจิ๋วไม่ระบุ5ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด
14807การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาวง(สาขาที่ ๖๕๐)ไม่ระบุไม่ระบุ
14808บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขาโฮมโปรไม่ระบุไม่ระบุงานบริการยานยนต์
14809อู่เกษมการช่างไม่ระบุไม่ระบุการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
14810โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจรีสอร์ทไม่ระบุ13บริการห้องพัก จัดสัมนา
14811บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าไม่ระบุไม่ระบุงานบริการยานยนต์
14812บริษัท ชลบุรี กอล์ฟ คาร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14813อู่บรรจงการช่างไม่ระบุ2ดัดตัวถังตั้งศูนย์ ดัดโชคแผงคอ ดัดล้อแม็ค เคราะแต่งปาดถังน้ำมัน เชื่อมพลาสติก เชื่อโลหะทุกชนิด
14814บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสเน็ซ จำกัดกลางไม่ระบุ
14815อู่เชาวลิตรแทรคเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมแทรคเตอร์
14816สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราชไม่ระบุไม่ระบุบริการลูกค้า
14817บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัดกลาง580ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
14818บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
14819ร้านสมบัติดีเซลไม่ระบุไม่ระบุซ่อมเครื่องยนต์
14820ชัยยันต์การช่างไม่ระบุไม่ระบุช่อมรถยนต์
14821เค เอ็ม แพคเกจจิ้งไม่ระบุ500ผลิตภัณฑ์ ภาชนะกระดาษ
14822อู่อนันต์เซอร์วิสเล็ก10ซ่อมรถยนต์
14823บริษัทโตโยต้าวัน จำกัดไม่ระบุ50โชว์รูม รถยนต์
14824กู๊ดวิล ยางยนต์ จำกัดไม่ระบุ15ซื้อ-ขาย ยาง ล้อรถยนต์
14825หจก.สุทธนาการยนต์ไม่ระบุ10ซ่อมรถยนต์
14826อู่หมู่เก้าเซอร์วิสเล็กไม่ระบุเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คช่วงล่าง ยกเครื่อง ฟิตเครื่่องใหม่ ระบบไฟฟ้า
14827บริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานพาหนะ
14828เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัดไม่ระบุ50ผลิต บรรจุภัณฑ์ พลาสติก
14830ห้างหุ้นส่วน ซี เจ เจนเนอรัล เซอร์วิส 2011ไม่ระบุ15บริการติดตั้งและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโรงงาน อาคาร บ้าน
14831อู่วสันต์การช่างไม่ระบุไม่ระบุเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คช่วงล่าง เช็คน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
14832กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ จำกัดไม่ระบุ100อะไหล์ ทางไฟฟ้า
14833บริษัท งามดีคอตตอน จำกัดไม่ระบุ150ผลิตสำลี
14834บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุ250อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
14836อาซาฮี เทค อลูมิเนียม จำกัดไม่ระบุ150ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
14837เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัดไม่ระบุ170ผู้จำหน่ายและขายส่งกาแฟ
14838เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่นไม่ระบุ150ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม กระจกอลูิมิเนียม ฝ้า
14839บริษัท ฟิลพาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัดไม่ระบุ80ผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทั่วไป
14840บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14841โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท พีพีไม่ระบุไม่ระบุงานบริการ
14842บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14843บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัดกลาง50บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด ดำเนินธุรกิจเดินรถประจำทาง ในเส้นทาง มุกดาหาร-พัทยา โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถประจำทางจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
14844วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัดไม่ระบุ150เครือข่ายร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม
14845บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14846อู่โชคไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14847บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จํากัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนพลาสติดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ส่งออกและขายส่ง
14848บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14849วีทีเอ็น ออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมเครื่องยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ แอร์ ช่วงล่าง
14850บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14851บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14852บริษัท ลาร์จ อิเลคทริเคิล แอร์ ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุ12ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
14853อู่ณรงค์เกียรติการาจไม่ระบุไม่ระบุ129 หมู่ 5 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
14854บริษัท ซี.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14855บริษัทที.พี.เอ็น.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อวัด และอุปกรณ์
14858บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้ พาร์ทจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14859หจก.สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยีไม่ระบุไม่ระบุออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
14860บริษัทสยามแฮนดส์ จำกัดไม่ระบุ800ผลิตและขายปลีกส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป
14861โรงเรียนเตรียมทหารไม่ระบุ100-
14862บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาพัทยาไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทางทะเลคลังสินค้า
14863อู่วิรัตน์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14864บริษัท โอลิมเปีย ไทย จำกัดไม่ระบุ200-
14865บริษัท พัทยา ซายน์ - ซีสเต็มส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการทำสื่อโฆษณา และบริการเครื่องเสียง
14866ร้านมายคอม2ไม่ระบุ5-
14867บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด (พานทอง)เล็ก30ศูนย์บริการรถยนต์
14868การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาไม่ระบุไม่ระบุ
14869ศูนย์อุตสาหกรรม อิตาเลียนไทยไม่ระบุ500-
14870ร้าน Kingkong computerไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ ฯลฯ
14871อู่สิทธิชัย ช่างยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
14872กรมการสื่อสารทหารไม่ระบุ200-
14873บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัดไม่ระบุ250ติดตั้งพลังแสงอาทิตย์
14874โรงแรมเพชรเกษมไม่ระบุไม่ระบุกิจกาารโรงแรม
14875โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทไม่ระบุ1000โรงพยาบาล
14877ร้านทรัพย์ทวีรีไซเคิลไม่ระบุ20-
14878บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด (ศรีราชา)ไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการรถยนต์
14879อู่เรืองแตงไทร์เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14883บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14884บริษัท ก้องกังวาล 2016 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14885สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกไม่ระบุ20-
14886บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14887สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นครรังสิตไม่ระบุ20-
14888บริษัท ตระการมอเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14889ร้านธงชัยการช่าง ระนองไม่ระบุไม่ระบุ
14890องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกไม่ระบุ50-
14891บริษัท บราโว่ร์ อิเลคทริค ซิสเท็มส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารโรงงาน
14892ร้านหนุ่มแอร์รถยนต์ ระนองไม่ระบุไม่ระบุ
14893อู่ช่างอู๊ดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมเครื่อล่างรถยนต์ รถบรรทุก
14895อู่รีฟีนการช่าง ระนองไม่ระบุไม่ระบุ
14896บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14897คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒไม่ระบุ50-
14898บริษัท WTBเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุออกแบบ
14899อู่ธัญญะมอเตอร์เซอร์วิส5ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์
14900อู่ซัน ออโต้ไม่ระบุไม่ระบุ
14901บริษัท เอสพีเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดไม่ระบุ50
14902บริษัท สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
14903ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิโชควัฒนาไม่ระบุไม่ระบุ
14904บริษัท คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
14905บริษัท ราชบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
14906ร้านคอมสยามไม่ระบุไม่ระบุ
14907โรงกลึงแสงอุทัยการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
14908บริษัทโค้วยูฮะมอเตอร์มหาสารคามไม่ระบุไม่ระบุ
14909อู่ปัญญาแก๊สเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมเครื่องยนต์ ติดตั้งแก๊ส LPG ถ่ายน้ำมันเครื่อง
14910บริษัทมิตซูนานา มหาสารคามไม่ระบุไม่ระบุ
14911บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุ-
14912อู่ PV. AUTOSERVICEไม่ระบุไม่ระบุ
14913บริษัทโบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่าย น๊อต สกรู
14914ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีไม่ระบุไม่ระบุขนส่งสินค้าท่าเรือ
14915บริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14918Advice ท่าเรือ เอ.พี. คอมพิวเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
14919ซูซุกิดับเบิลยูเอสช์ ออโต้เซลล๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่)ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์
14920ศูนย์เด็นโซ่ ระนองไม่ระบุไม่ระบุ
14921บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดไม่ระบุ200-
14923บริษัท พีควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
14924โรงแรมภูเก็ต กะตะ รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุให้บริการที่พัก
14926อู่ช.กลการ กม.5ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14928บริษัท เซลคอน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่วยและรับจ้างประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
14929นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดีไม่ระบุไม่ระบุ
14930บริษัท ชุ่มสุรีย์ จำกัดเล็กไม่ระบุจำหน่ายและนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
14931สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ไม่ระบุ30-
14932อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชงโค เมาท์เท่น วิวไม่ระบุไม่ระบุให้บริการห้องพัก สถานที่จัดประชุม
14933บริษัท เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิกส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ141/93 ม.5 ถ.สุราษฎร์-นครฯ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สฎ.
14934สำนักงานฉวีวรรณการบัญชีและภาษีอากรไม่ระบุไม่ระบุงานบัญชี
14935องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาไม่ระบุ30
14936บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัดไม่ระบุ118ผลิตและจำหน่าย น๊อต สกรู
14937บริษัท ที.พี. บอดี้เพนท์ 1995 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
14938บริษัท วัฒนสินการบัญชี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุงานบัญชีและการตรวจสอบ
14939บริษัท ชัยรัชการ(กรุงเทพ) จำกัดใหญ่1จำหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสาร และรับซื้อ,ขายรถ
14940บริษัท Chubutsu (Thailand) จำกัดไม่ระบุ1000-
14941อู่ซีเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมรถยนต์ ตัวถังและงานสี
14942ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซียฮวด (1985) สาขาศูนย์การค้าตั้งเซียฮวดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์
14943ร้านแม่ขะจาน การไฟฟ้าไม่ระบุ10จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
14944อู่แสงระวียางยนต์ไม่ระบุไม่ระบุงานเครื่องยนต์
14945บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์และรถโดยสาร อุปกรณ์อะไหล่
14946บริษัท พนัสยางยนต์ ออโต้เซอร์วิส จำกัดเล็ก25ซ่อมบำรุงรถยนต์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อซ่อมช่วงล่างจำหน่ายยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ อุปกรณ์ประดับยนต์
14947บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับออกแบบและผลิตเครื่องจักร
14948ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์รัญญธุรกิจไม่ระบุ15-
14949บริษัท พิชัยออโต้ไทร์ จำกัดเล็กไม่ระบุให้บริการล้อ ยาง ซ่อมช่วงล่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์
14950อู่ R.T ยานยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
14951อู่ณัฏฐพรกลการไม่ระบุไม่ระบุ
14952อู่ค่ายเทพเจริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
14953บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จำกัดกลางไม่ระบุผลิตภัณฑ์พลาสติก
14956บริษัท บางขันพาราวู๊ด อินดัสตรี้ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14957บริษัท ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุการผลิตเครื่องสูบ,และเครื่องอัด ซ่อมเครื่องมือกล
14958บริษัท แสงหิรัญ วู้ดโปรดักส์ จำกัดกลางไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนงานไม้ อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราและไม้ทุกชนิด
14959อู่เจเอสเซอ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14960อู่บัญชาการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
14961อู่อภิสิทธิ์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถยนต์ทั่วไป
14962บริษัท โปรแม็ค แมชชีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างกลึงและแปรรูปโลหะทุกชนิด
14963องคืการบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กไม่ระบุ30-
14964อู่เพ็ชรรุ่งเรืองไม่ระบุไม่ระบุ
14965ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เล็ก10ขายปลีก ขายส่งเครื่องใช้สำนักงานคอมพิวเตอร์ บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
14966หจก.ค็อกพิทโกศล 1999ไม่ระบุไม่ระบุ
14967อู่บังเหล็มเล็กไม่ระบุซ่อมรถยนต์
14968อู่ศรีพิชัยบริการไม่ระบุไม่ระบุ
14969บริษัท กี่ออโต้แคร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14970อู่ประดิษการช่าง (จันดี)ไม่ระบุไม่ระบุ
14971อู่พรทวีเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14972อู่ช่างหนึ่ง (ปากช่อง)ไม่ระบุไม่ระบุ
14973บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถบรรทุก ซ่อมรถบรรทุก
14974บริษัทนิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์
14975กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบไม่ระบุไม่ระบุโรงงานในฐานทัพเรือสัตหีบ
14976อู่มีชัยกลการไม่ระบุไม่ระบุ
14977อู่ช่างตุกเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14978เอบีเอ รุ่งเรือง เชฟโรเลตไม่ระบุไม่ระบุ
14979อู่สมใจเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14980อู่ช่างหน่อย หลุมดินไม่ระบุไม่ระบุ
14981อู่ธวัชชัยการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
14982บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์ จำกัด (สาขาอ่าวลึก)ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์ ศูนย์บิการซ่อมรถยนต์
14983อู่สมบูรณ์ AUTO SERVIECไม่ระบุไม่ระบุ
14984บริษัท เพชรปิยะทุ่งสงไม่ระบุไม่ระบุ
14985สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ระบุ30-
14987อู่ทรัพย์รุ่งเรืองเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14988บริษัท อีซีเอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการที่ปรึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ภายในและภายนอกบริษัท
14989อู่ซ่อมช่างกล้วยไม่ระบุไม่ระบุ
14990A แอน A เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14991อู่วิถียนต์ จันดีไม่ระบุไม่ระบุ
14992บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาอ่าวลึกไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์
14993สถานีรถไฟ (องครักษ์)ไม่ระบุ20-
14994บริษัท สิงห์คำรณประดิษฐ์ภัณฑ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุออกแบบและจำหน่ายประตูuPVC, หน้าต่างuPVC
14995อู่เอ็มพีเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
14996บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซง (กระบี่) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
14997ร้านครูพงษ์ไม่ระบุไม่ระบุรับทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์
14998อู่กระนวนช่างกลไม่ระบุไม่ระบุ
14999บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด สาขาบ้านตาขุนไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์
15000บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัดไม่ระบุ100-
15001อู่โกศลทุ่งสงไม่ระบุไม่ระบุ
15002อู่เหลี้ยมการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15003อู่เอราวัณเจริญการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15004เด่นเจริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15005บริษัท แมคไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15006เฟิร์สเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15007ทอมเพาเวอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15008อู่บุญทวีออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15009ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดระบำเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15010โรงแรม โรบินสันคลับ เขาหลักไม่ระบุไม่ระบุบริการที่พัก ประชุมสัมมนา
15011ส.สุพลเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15012จำเริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15013โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตองไม่ระบุไม่ระบุ
15014ร้านชัยอิเลคทรอนิคไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15015อู้น้องใหม่การช่างไม่ระบุ5ซ่อมช่วงล่าง และระบบแอร์รถยนต์
15016ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชั่น ทัวร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15017อู่เปี๊ยกการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15018บริษัท สยามแฟนซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15019บริษัท 99 ทัวร์ โดลแลนด์ไม่ระบุไม่ระบุ
15020บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ-
15021บริษัท แฮปปี้ไทม์ทัวร์ หาดใหญ่ไม่ระบุไม่ระบุ
15022อู่ราชบุรี ช่างยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15023บริษัท KKKL ทัวร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15024กระนวนวัฒนะยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15025หาดใหญ่ โทนี่ ซูซาน่า ทัวร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15026สำนักงาน เอ.วี.เอ การบัญชีไม่ระบุไม่ระบุ
15027อู่ประสิทธิ์ยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15028Follow me Tourไม่ระบุไม่ระบุ
15029อู่ ส.วัฒนายนต์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์ ทำสี
15030ไอส์แลนด์ ซาฟารี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15031อ้วนกลการไม่ระบุไม่ระบุ
15032อู่อำพลทุ่งใหญ่ไม่ระบุไม่ระบุ
15033นรินทร์ มอเตอร์ไม่ระบุ5บริการตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ทุกชนิด
15034ร้านกระโสมเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15035ร้าน ชัยวัฒน์ ดีเซลไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมเครื่องยนต์
15036บริษัท ซิม แอคเค้าท์ จำกัดไม่ระบุ40-
15037อู่เอียดการช่างไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15038บริษัทระยองสตาร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15039โรงแรมชิโน @ ทุ่งสงไม่ระบุไม่ระบุ
15040บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายรถยนต์
15041ทุ่งสง รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุ
15042บริษัท เค.ที.ดี.อิเล็คทริค แอนด์ เทเลคอม จำกัดไม่ระบุ15 ออกเเบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเเรงต่ำ สวิตบอร์ด สัญญาณเตือนไฟไหม้ ออกเเบบและติดตั้งระบบ MATV & CCTV
15043อู่เมืองทองเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15044บริษัทเอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด (7-Eleven)ไม่ระบุไม่ระบุ7-Eleven
15045อู่จักรินทร์การช่างไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถบรรทุก รถยนต์
15046อู่ S.P.ออร์โต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15047บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด สาขาแหลมฉบังไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายรถยนต์
15048การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรีไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15049อู่ ระเริงชัย การช่างไม่ระบุไม่ระบุรับบริการซ่อมรถยนต์ ยานพาหนะ
15050บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด สาขาจอมบึงไม่ระบุไม่ระบุ
15051อู่ประดิษฐ์พงษ์การช่างไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15052อู่ โส่ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมยานพาหนะ
15053บริษัทเกียรติสิน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุห้างสรรพสินค้า
15054บริษัท ไอที ทูเดย์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุคอมพวเตอร์
15055ยุทธนายางยนต์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมช่วงล่าง บำรุงรักษารถยนต์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง
15056กรุงโรมไม่ระบุไม่ระบุ
15057บริษัท เอส.พ.บี เพาเวอร์ไม่ระบุไม่ระบุอิเล็คทรอนิกส์
15058เอกพรยางยนต์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมช่วงล่าง ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
15059สนง.บริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ดไม่ระบุไม่ระบุบริการ
15060บริษัท ฟอร์ดพัทยา ท็อป คาร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์
15061ตังกวงเฮงกลาง50ยานยนต์
15062ร้าน Y Shopไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
15063ร้าน ช่างต๊อก ดีเซลไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถจักรยานยนต์
15064จ่อยดีเซลไม่ระบุไม่ระบุ
15065บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จำกัด สาขาศรีราชาไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์
15066ร้าน ปราโมทย์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุรับบริการซ่อมจักยานยนต์
15067วัชรพล โอโต้แม็คกลาง30เครื่องล่างรถยนต์ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
15068อู่ สยาม Engine เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุบริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์
15069บริษัท อธิพงษ์มอเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15070อู่ ช่างเป็ดไม่ระบุไม่ระบุบริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์
15071สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกไม่ระบุ20-
15072บริษัท สุริยวงศ์การไฟฟ้า จำกัดไม่ระบุ50ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
15073บริษัทอิทธิกร 2017 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15075บริษัท มิตซู ชลบุรี จำกัด สาขาศรีราชาไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์
15076ร้าน ช่างศักดิ์ เทพประสิทธิ์ไม่ระบุไม่ระบุรับซ๋อมรถจักรยานยนต์
15077เซียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุ10ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
15078โครงการชลประทานพังงาไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานของรัฐ ซ่อมบำรุง ก่อสร้าง
15079บริษัท ตันติวาณิชกิจการยาง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมรถยนต์
15080ร้านสมชายอิเล็กทรอนิกส์เล็ก20ไฟฟ้า
15083เทศบาลตำบลบางเตยไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานของรัฐ
15084ร้านฟ้าใหม่่1999ไม่ระบุ5ไฟฟ้า
15086โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ระบุ500-
15088โรงเรียนการบินทหารบกไม่ระบุ100-
15089อบต.ทำนบไม่ระบุไม่ระบุ
15090บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางทองเขาหลักไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้า
15091ร้านฮัลโหลโมบายไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายโทรศัพท์
15092อบต.โพธิ์ประสาทไม่ระบุไม่ระบุ
15093ภานุพงศ์การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15095สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3ไม่ระบุ20-
15096อู่ เป๊ะ โรงโป๊ะไม่ระบุไม่ระบุบริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์
15097บริษัท ดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ500-
15098เอนกการยางไม่ระบุไม่ระบุ
15099บริษัท ส.อุดมเอก ออโต้ไทร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15100ร้าน อู่ติ่ง เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมรถจักรยานยนต์
15101ร้าน Home coffee วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ระบุไม่ระบุบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15102หจก.แบมบูทรานสปอต์ไม่ระบุไม่ระบุขายอุปกรณ์กีฬา
15103ร้านยุทธ ไดนาโมแอร์เล็ก4ซ่อมไดนาโม แอร์รถยนต์ และประกอบเครื่องสำรองไฟ
15104อู่บาสเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15105ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 11ไม่ระบุไม่ระบุ
15107อู่ตะนอยยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15108บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด สาขาท่าเรือไม่ระบุไม่ระบุ
15109ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคนิคมอเตอร์แอนด์ซันไม่ระบุ5จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม - มอเตอร์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - ประกอบติดตั้งตู้คอนโทรล - ออกแบบระบบ Control PLC ควบคุมระบบไฟฟ้า ทุกชนิด
15110บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขากระนวน)ไม่ระบุไม่ระบุ
15111บริษัท สยามนิสสันราชบุรี มอเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ "นิสสัน"
15112บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ ราชบุรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15113อู่ช่างพรเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15114ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ระบุ29บำรุงรักษาไฟฟ้าภายใน และนอกอาคาร
15115บริษัท เมโทรแทชินเนอรี่ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15116ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซียฮวด (1985) สาขาราชบุรีไม่ระบุไม่ระบุ
15117ศูนย์บริการซัมซุง สาขาพิษณุโลกไม่ระบุ20ศูนย์บริการซ่อมผลิตภัณฑ์ ซัมซุง
15118อู่ถาวรมอเตอร์ (พะเยา)ไม่ระบุ5บริการซ่อม และบริการตรวจเช็ครถยนต์
15119เล็กไดนาโมไม่ระบุ2ซ่อมไดชาร์จ ซ่อมมอเตอร์
15120บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ6ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นอุปการณ์อิเล็คโทรนิคส์
15121อู่ ดวงแก้ว (พะเยา)ไม่ระบุ3บริการซ่อม และบริหารตรวจเช็ครถยนต์
15122อู่ชัชพงศ์ (พะเยา)ไม่ระบุ3บริการซ่อม และตรวจเช็ครถยนต์
15123บริษัทเอ็นจินิโอไม่ระบุ10ขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
15124ร้านอุเทนอิเล็กโทรนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุขายสินค้าประเภทรับติดตั้งสัญญาณดาวเทียม
15125บริษัท Elite จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายสินค้า
15126บริษัท ฮอนด้า อุทัยธานี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15127RICOH (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่าย
15128เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ไม่ระบุไม่ระบุ
15129องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพไม่ระบุไม่ระบุ
15130บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถ
15132ร้านเสถียรมอเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15133บริษัทพรประเสริฐมอเตอร์ สาขานิคมคำสร้อยไม่ระบุไม่ระบุ
15134อู่ช่างเรียงไม่ระบุไม่ระบุ
15135บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993)ไม่ระบุไม่ระบุ
15136ร้านรุ่งเจริญสมบัติไม่ระบุไม่ระบุ
15137อู่เชิดเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15138บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาด่านช้างไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15139บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดช์ ออน เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15140อู่เทคนิคยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15141บริษัท เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวิร์ค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15142บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15143โรงกลึง 35 กลการไม่ระบุไม่ระบุ
15144บริษัทสหเรืองจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15145ร้านช่างธรรมกลการไม่ระบุไม่ระบุ
15146บริษัท มิตซูเจริญชัยอุทัยธานีจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15147บริษัท มิตรซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอุทัยธานีไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15148บริษัทไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15149บริษัทพสุรัตน์ วิศวกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15151ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.เอ็น.เน็ตเวิร์ค ซีสเต็มไม่ระบุไม่ระบุ
15152การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนัสนิคมไม่ระบุไม่ระบุจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
15153บริษัท อีเอสดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15154ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.ที.เอส.ซัพพลายไม่ระบุไม่ระบุ
15155ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมการเกษตรเคมีภัณฑ์ไม่ระบุไม่ระบุ
15156บริษัทวิเกอร์คอนโทรลไม่ระบุไม่ระบุ
15158ร้านซีเนียร์คอมพิวเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15159ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เน็ต เวิร์คไม่ระบุไม่ระบุ
15160อู่ช่างสีไม่ระบุไม่ระบุ
15161อู่ช่างเดชเซอร์วิสเล็ก3เคาะ พ่น สี ซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์
15162อู่ช่างเซียน (ภูจ้อก้อ)ไม่ระบุไม่ระบุ
15163ร้านเอ็มออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15164บริษัทไทยคูณเทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15165บริษัทสยามมิชลิน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15167บริษัท พี.เทค อินเตอร์ พรีซิชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15168การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนิคมคำสร้อยไม่ระบุ8ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งอำเภอ
15169การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทาไม่ระบุไม่ระบุ
15170ร้านชื่นชนกคูลลิ่งแอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15171บริษัท ทองเครือเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15172บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สาขาย่อยนิคมคำสร้อย)ไม่ระบุไม่ระบุ
15173ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษม แมชชีนไม่ระบุ10ผลิตอะไหล่ ซ่อม-สร้างเครื่องจัก
15174อู่สุขสันต์การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15175บริษัทโตโยต้าระนองผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดกลาง98จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
15176บริษัท โกลบอล บรัช แอนด์ทูลส์ จำกัดไม่ระบุ50ผลิตแปรงอุตสาหกรรม
15178ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัดใหญ่ไม่ระบุการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน จำหน่ายรถยนต์จำหน่ายอะไหล่และบริการซ่อม
15179อู่ประสงค์ออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15180NZ Garageไม่ระบุไม่ระบุ
15181อู่โล่ดีเซลไม่ระบุไม่ระบุ
15182อู่ลุงแก้วการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15183ร้านวสันต์การไฟฟ้าไม่ระบุไม่ระบุบริการขายและซ่อมไฟฟ้า
15184บริษัทยศพัฒน์เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมระบบไฟฟ้า
15185แผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานราชการ
15186บริษัทคูโบต้า สหยนต์บ้านไผ่ไม่ระบุไม่ระบุขายและซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
15187อู่ พ. เจริญการช่างไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถ
15188ร้านธนาณัฐ อะไหล่ยนต์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถ
15190บริษัทเอี่ยมพิทักษ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการขายและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
15191บริษัท D.B.P บ้านไผ่พลาสติกไม่ระบุไม่ระบุ
15192ร้านช่างนัทดอนเปือยไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถ
15193ร้านนิยมการช่างไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถ
15194ร้านธนาพงษ์การเกษตรไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
15195อนันตภัณฑ์ลำปางกลาง50งานบริการหลังการขาย ช่างบริการ ทำงานซ่อมเเละการขายอะไหล่
15196คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัดไม่ระบุ47ให้บริการเเนะนำ ส่งมอบ ตรวจเช็คเเละซ่อมเเซมเเก้ไขแทรกเตอร์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานพร้อมเขียนสรุปเอกสารปิดงานให้ครบถ้วน
15197บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัดไม่ระบุ35งานบริการหลังการขายแทรกเตอร์ รถขุด รถดำนา รถเกี่ยว งานตามโครงการ
15198อู่ ช่างปุ๊ก มหาชัยไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถญี่ปุนทุกชนิด. เครื่องยนต์ ช่วงล่าง categories
15199บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัดไม่ระบุ200งานบริการลูกค้า เช่น เเนะนำ ส่งมอบ ซ่อมรถ
15200บริษัท คูโบต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัดไม่ระบุ30จำหน่ายขายรถเเทรกเตอร์ รถขุด อะไหล่ ฯลฯ ของคูโบต้า รับซ่อมเเละดูเเลหลังการขายโดยทีมช่างบริการ
15201ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอนด้ามหาชัยไม่ระบุไม่ระบุรถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์
15202ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยศูนย์ล้อ (1997) ค็อกพิทไม่ระบุไม่ระบุขายยางรถยนต์
15205กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15206บริษัท ดี เค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์
15207ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ (สาขาตลาดทะเลไทย)ไม่ระบุไม่ระบุ
15208อู่โชคทวีไม่ระบุไม่ระบุ
15209อู่ช่างนินเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15212บริษัท สปีดดี ทรานส์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15213บริษัท มิตซูชัยพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)ไม่ระบุไม่ระบุ
15214อู่ช่างน้อยไม่ระบุไม่ระบุ
15215บริษัท ฮอนด้าสกลการวัฒนา จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15216บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15217บริษัท คิว.ซี. บอดี้ เพนท์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15218มหาชัย 81ไม่ระบุไม่ระบุ
15219ร้านช่างภานุไม่ระบุไม่ระบุ
15221อู่ MSRไม่ระบุไม่ระบุ
15222อู่ช่างปุ๊กไม่ระบุไม่ระบุ
15223บริษัท ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุ20ซุปเปอร์มาร์เก็ต
15224บริษัท ซีพี ฮอลล์ จำกัด มหาชน (สาขาหน้าโรงพยาบาลพังงา)ไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้าปลีก
15225บริษัท ยูเนียน บอร์น ฟูดส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้า
15226โรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
15227บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพังงาไม่ระบุไม่ระบุให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ ซ่อมบำรุงเครือข่าย
15228กัปตันแอร์ไม่ระบุไม่ระบุบริการติดตั้งแอร์ ซ่อมบำรุง
15229โรงแรมดุสิตธานีหัวหินไม่ระบุไม่ระบุ
15231บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15232The pizza company (สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด)ไม่ระบุ500บริการ
15233บริษัท แกรนด์ฮิลส์ รีสอร์ท จำกัดไม่ระบุ50-
15234sunsuri phuketไม่ระบุไม่ระบุ
15235บริษัท อี.ไอ. เซอร์วิส จำกัด หน่วยงาน ซิตี้ กาเด้น เทาเวอร์ คอนโดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องใช่ต่างๆของหน่วยงาน
15236ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้นไม่ระบุ50-
15237ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่ระบุ500โรงพยาบาล
15239ร้านชอนอีเล็กโทรนิคส์ไม่ระบุ10ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15240บริษัท ทริปเปิ้ลทีบรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุ
15241ห้างหุ้นส่วนจำกัด​ เอส.เอ็ม.แมชชีนเนอรี่​ แอนด์​ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุการบำรุงรักษาและการประกอบติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม​ เครื่องใช้ไฟฟ้า​ทุกชนิด​ขายและติดตั้งเครื่องจักร​อุตสาหกรรม​ เครื่องยนต์​และเครื่องใช้ไฟฟ้า​รวมทั้งอะไหล่​
15243บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตและส่งออกปูอัด
15244บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายสวิตซ์บอร์ด ไฟฟ้า
15246บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรีส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15247บริษัท ซินเนอร์จิค เทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซื้อมาขายไป อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ โคมไฟ
15251บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จํากัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร
15252อุทัยประเสริฐยนต์เล็ก2ซ่อมบำรุงรถยนต์
15253บริษัท​ ยูนิคอร์ด​ จำกัด​ (มหาชน)​ไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​จากสัตว์​ (ปลาทูน่ากระป๋อง)​
15255ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.แมชชีเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุการบำรุงรักษาและการประกอบติกตั้งซ่อมแชมเครื่องใช่ไฟฟ้าทุกชนิดขายและติดตั้งเครืองจักรอุตสาหอกรรม
15257บริษัท​ โตโยต้าสมุทรสาคร​ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายรถยนต์​โตโยต้าและอะไหล่รถยนต์​ บริการซ่อมรถยนต์
15258เฉลิมชัยแอร์ไม่ระบุไม่ระบุผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
15265บริษัท โอลีน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตและจำหน่ายนำ้มันพืช และนำ้ดื่ม
15266บริษัท ทเว็นตี้โฟซ์แซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15267บริษัท น้ำแข็งเอกชัย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร
15268บริษัทมารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เเข็งอื่นๆ
15272บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างซ่อม-ขาย คอมพิวเตอร์
15273The briza beach resort samuiไม่ระบุไม่ระบุ
15274บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตกระดาษ
15276บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตัดเจาะพับโลหะ
15277เทพคินโชฟูดส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอาหารแช่แข็ง
15278บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัดไม่ระบุ320ผลิตแลแปรรูปอาหารกระป๋องส่งออก
15279บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15280โรงกลึงช่างวุฒิไม่ระบุ8งานกลึง ซ่อมฝาสูบทุกชนิด
15281บริษัท เอส บี สยาม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่อยและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้า ลิฟท์ก่อสร้าง เครนหอสูงนั่งร้านไฟฟ้า
15282บริษัท​ อีซูสุสงวนไทยกรุงเทพ​ จำกัด​ไม่ระบุไม่ระบุขายปลีกรถยนต์​
15283บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ซ่อมแซมเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
15287โรงกลึงเอกชัยการช่างไม่ระบุ4กลึง เชื่อมโลหะ ประกอบเครื่องจักรการเกษตร
15288บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร
15290บริษัท​ มหาชัย​ ออโต้​ เซลล์​ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนต์, อะไหล่​รถยนต์, บริการซ่อม
15291บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15293โรงแรม ศรีพันวาไม่ระบุไม่ระบุ
15294กมลมาศรัตน์ กรุ๊ปไม่ระบุ40-
15296บริษัท ซี เจ เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาบางปลาไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15298บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติกจำกัดไม่ระบุไม่ระบุพลาสติก
15300บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15301เทพดินโซฟูดส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
15302บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้จำหน่ายและขายปลีกอาหารทะเล
15303บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตเนื้อปลาบด แปรรูปแช่แข็ง
15304บริษัท ไอโปนิว่า จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร
15305บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาโกรกกาก 1ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15306อู่QC บอดี้ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15307บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายแผ่นกล่องกระคาษ
15308บริษัทโฮมโปร (สาขานครศรีธรรมราช)ไม่ระบุไม่ระบุ
15309โรงงานผลิตน้ำดื่มตรา ส.จัสมินไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15311บริษัท เส้นด้ายไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร
15312บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างย้อม - บริการ
15313บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15315บริษัทนิโมพาร์ตส์ จำกัดกลาง30ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
15316บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุส่งออกผ้าสำเร็จรูป
15317บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาสวนส้มไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15318บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัดกลาง200ห้างสรรพสินค้า
15319บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15320บริษัทมหาชัย คาร์มาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายรถยนต์และอะไหร่รถยนต์
15321บริษัท​ มิตรซูชัยพร จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการซื้อมาขายไป​รถยนต์​ ซ่อมรถยนต์​
15322นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครไม่ระบุไม่ระบุระกอบกิจการประเภทการผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
15323อู่โชติการช่างไม่ระบุไม่ระบุบริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์
15324บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัดไม่ระบุ11การให้บริการแก่ลูกค้า
15326บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา (จอหอ) จำกัดไม่ระบุ50งานบริการ
15327บริษัท​ โปนิว่า​ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบห้องเย็น
15328บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาท่าฉลอม 1ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15330ภูสักธาร รีสอร์ทไม่ระบุ50-
15332บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)ไม่ระบุ334ชิ้นส่วนประเภทยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กโทรนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ
15333บริษัท ยูเอ็มซี ไดคาสสติ้ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม
15335ร้านแสงอรุณการไฟฟ้าและวัสดุภัณฑ์ไม่ระบุไม่ระบุ
15336บริษัท โตโยต้าชุมพร สาขาแยกปฐมพรไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายรถยนตร์โตโยต้า
15337ค็อกพิท เอกชัยล้อ (สาขาถนนเอกชัย)ไม่ระบุไม่ระบุ
15338บริษัท​ ยอดเครน​ พาร์​ท แอนด์​ เซอร์วิส​ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซื้อ​ ขาย​ ติดตั้ง​ เครื่องจักร​กล​ รถบด รถยนต์​ รถเครน​ มอเตอร์ไฟฟ้า​
15340บริษัท ซินเนอร์จี้ แพค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุการพิมม์อื่นๆ
15341บริษัท​ เค​ ซี​ แอล​ เทรดดิ้ง​ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและค้าโคนไอศครีม
15344โฮม&ฮิลล์ไม่ระบุ50-
15345บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและส่งออกผลไม้แช่อิ่ม
15346บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอิเล็กทรอนิกส์
15348สถานตรวจสภาพรถ มหาชัยไม่ระบุไม่ระบุตรวจสภาพรถ
15351บริษัทแพลำภู จำกัดเล็ก100บริการขนส่ง
15352บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการประเภทการผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
15353อู่ ช่างปุ้ม ลพบุรีไม่ระบุ10งานบริการ
15354บริษัท ไทยแมคเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
15355บริษัทสุพรชัย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15356บริษัท บอนด์ แมชชินเนอร์รี่ไม่ระบุไม่ระบุผลิตเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องมือ
15358สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุสหกรณ์นิคม
15359บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาพันท้ายนรสิงห์ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15360สำนักงานแก้วการบัญชีเล็ก20บริการทำบัญชี
15361บริษัท ควอลิตี้เกจ แอนด์ ทูล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบและตรวจสอบหรือยานยนต์
15362บริษัท เกียรติศิริฮอนด้าคาร์ส์ ราชบุรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15363บริษัทยูเนี่ยนโซลลูชั่นเทคโนโลยี ทูลแอน์ดายจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15364บริษัทพิภัทรเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดเล็ก10โรงกลึง
15365บี พี ซัพพลาย(ช่างนิน)/อู่ช่างนิล เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15366ร้านนิวคลาสสิคคาร์ออดิโอไม่ระบุไม่ระบุ
15367บริษัท เอส.บี.ซีร่า จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
15368ช่างเอ็ม โกรกกรากไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15369แน็ป ป่าตองไม่ระบุไม่ระบุ
15370โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านที่พัก
15371บริษัทชัยรัชการ จำกัดเล็ก20เช็คและซ่อมแซม
15372เซเว่นหมื่นด้ามพร้าคต 1ไม่ระบุ19บริการ
15373อู่วิชิตการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15374Amari Watergete- Bangkokไม่ระบุ50-
15375บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด (บัวใหญ่)ไม่ระบุ50งานบริการ
15377โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พทยาไม่ระบุไม่ระบุงานบริการ
15378บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตจำหน่ายอาหารทะเล
15379บริษัทบรรพตสุวรรณ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15380Speed oillไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์ เรือ เครื่องบิน
15381บริษัทเกรฑซัคเซซไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15382บริษัท พรีซิชั่นซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการรับจ้างผลิตแม่พิมม์โลหะ
15384ร้าน The Pizza Company สาขาโลตัสนครนายกไม่ระบุ50-
15385บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัดเล็ก20ผลิตสินค้า
15386อู่ช่างน้อย(พระราม2)ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15387อู่เณรการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15388บริษัทมณีสูรย์ ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุ100โรงงาน
15390บจก.ธีรวุฒิการค้า (2017)ไม่ระบุ28ขายปลีก-ส่ง
15392อู่อู๊ดการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15393บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนตร์
15394โรงแรมเดอะแรปบิทโฮมไม่ระบุ50-
15395การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15396ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เล็ก5จำหน่ายและซ่อมแซม
15397ร้านต้อยโฆษณาเล็ก5จัดทำป้ายลักษณะต่างๆ
15398บริษัท ๗๗๗ ต้นอลูมิเนียมรับติดตั้งกระจกไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15399ช่างหนึ่ง สมุทรสาครไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ
15400โรงแรม Centra by Centara Coconut Beach Resort Samuiไม่ระบุไม่ระบุ
15401บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ)ไม่ระบุไม่ระบุที่พัก , ฟาร์มเห็ด, ฟาร์มแกะ
15402บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49ไม่ระบุไม่ระบุงานด้านบริการอาหาร
15403บริษัท วังใต้ จำกัดใหญ่ไม่ระบุโรงแรมวังใต้เป็นโรงแรมเก่าแก่มีทำเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิงสะพานมะขามเตี้ย บรรยากาศร่มรื่น ริมแม่น้ำ
15405อู่วิสูตรหน้าเขามหาชัย (งานตัวถังและสี)ไม่ระบุไม่ระบุ
15406โรงแรม สุขสมบูรณ์ โฮเทลไม่ระบุไม่ระบุ
15407บริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15408บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาชา RA 49 MALLไม่ระบุไม่ระบุงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15410โรงแรมลอฟท์มาเนียบูติกโฮเทลชุมพรเล็ก10บริการที่พักและอาหาร
15411ร้าน yayoi สาขาโฮมเวิร์ด ราชพฤกษ์ไม่ระบุไม่ระบุงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15413ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มพีอีอิเล็กทรอนิคเซ็นเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15415ที.อาร์.พาณิชย์รุ่งเรืองไม่ระบุ7การขายไม้แปรรูป
15416บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขามาบุญครองไม่ระบุไม่ระบุงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15417โรงแรม บรรโฮเทล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15419บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลหัวเฉียวไม่ระบุไม่ระบุบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15420หจก.ทวีแอร์นิวเซอร์วิสไม่ระบุ10ติดตั้งแอร์
15421บริษัทฮีโรซันส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15422บริษัทต้นปาล์มทัวร์ชุมพรเล็ก20บริการพาท่องเที่ยว
15423บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ใหญ่30000ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์สัตว์
15424ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเทพ เทคนิคอล ซูพีเรียร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15425สวนลุงโชคไม่ระบุไม่ระบุแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
15426บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขา แม็กซ์แวลู นวมินทร์ไม่ระบุ22งานครัวไทย ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15427บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการทั่วๆไป
15428บริษัท หจก.เอส.วี.ประดับยนต์ใหญ่20ศุนย์บริการซ่อมบำรุงตกแต่งรถยนต์ครบวงจร ล้อแม็ก ยาง ช่วงล่าง ระบบเบรค โช้คอัพ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
15429บจก.ภู่พิสิฐ 1994ไม่ระบุ57ขายกระจก อลูมิเนียม วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
15430สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ระบุไม่ระบุส่งเสริมการท่องเที่ยว
15431บริษัท เอเอส การาจไม่ระบุ50งานบริการ
15432บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ไม่ระบุ58ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15433มหาชัย81ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
15434บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการพาท่องเที่ยว
15435บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดกลาง227ผลิตน้ำตาล และปลูกอ้อย
15436โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจไม่ระบุ30การบริการ
15437บริษัท บุญส่ง พรีซีชั่น ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
15440บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ไม่ระบุไม่ระบุงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15441ร้านBy กิ๊กเล็ก5บริการอาหาร
15442บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาไชยาไม่ระบุ6จำหน่ายสินค้าและบริการ
15443บริษัท แอลวีแมชซีนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15444โรงแรมนานาบุรีเล็ก10บริการที่พักและอาหาร
15445อู่ จะแนะคาร์เซอร์วิสไม่ระบุ4ซ่อมรถยนต์
15447โรงแรมโนโวเทลชุมพรบีช รีสอร์ท แอนด์กล์อฟเล็ก10บริการที่พัก อาหาร และสนามกล์อฟ
15449รุ่งเรืองการไฟฟ้าไม่ระบุ10การบริการ
15450อู่ บ่าวเซอร์วิสไม่ระบุ4ช่วงล่าง
15451โรงงานเอสแอนด์พีผลิตเบเกอรี่สุขุมวิท 62ไม่ระบุ8000ผลิตเบเกอรี่
15453บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพุมเรียงไม่ระบุ6จำหน่ายสินค้าปลีกและงานบริการ
15455ธาดาแอร์ไม่ระบุ10ติดตั้งแอร์
15456โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเทลไม่ระบุ200โรงแรม
15457บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15458เด่นแอร์เซอร์วิสไม่ระบุ10ติดตั้งแอร์
15459่บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัดไม่ระบุ20ขายรถยนต์,ซ่อมรถยนต์,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
15460ร้านยางทองอะไหล่ยนต์ไม่ระบุ10งานบริการ
15461อู่เจษฎายนต์ (พะเยา)ไม่ระบุ5บริการซ่อม และตรวจเช็ครถยนต์
15462ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค.พีเอส. รับเบอร์ แอนด์ทูลลิ่งไม่ระบุ2000-
15463ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาไม่ระบุไม่ระบุ
15464วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ระบุ60สถานศึกษา งานศูนย์บ่มเพาะฯ
15465Jแอร์เซอร์วิสไม่ระบุ10ติดตั้งแอร์
15466บริษัทปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง จำกัดไม่ระบุ30ขายรถยนต์ , ซ่อมรถยนต์
15467พีพี แอร์เซอร์วิสไม่ระบุ10ติดตั้งแอร์
15468บริษัท ที เอช เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัดไม่ระบุ100ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
15469สำนักงานซีเอสการบัญชีและทนายความไม่ระบุ8รับทำบัญชีแให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
15470บริษัท ฟอร์ด ท็อปคาร์ ฮาเบอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายรถยนต์
15471อู่อุทัยการช่างไม่ระบุ15งานสี
15472อู่อุดมยนต์ (พะเยา)ไม่ระบุ3บริการซ่อม และตรวจเช็ครถยนต์
15474บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาราชบุรีไม่ระบุไม่ระบุ
15475บริษัท สยามนิสสันกำแพงเพชร จำกัดไม่ระบุ50บริการ
15476ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาไม่ระบุไม่ระบุ
15478อู่ศักดิ์ทวดทองไม่ระบุไม่ระบุ
15479บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จำกัดไม่ระบุ50บริการ
15480บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจงานก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
15481นิงการยางไม่ระบุ6ร้านยางรถยนต์
15483บริษัทอินเตอร์เน็ตคอมมิวนิเคชั่น จำกัดไม่ระบุ300IT support
15484บริษัท นิวแมน จำกัด สาขากำแพงเพชรไม่ระบุ30บริการ
15485บริษัท ดานิลี ฟาร์ อีสต์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตเครื่องจักร , ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องจักร สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก
15486หจก.พัฒนชัยคอนวีเนี่ยนสโตร์ จำกัด (7-11 สาขา กศน.เลย)ไม่ระบุไม่ระบุร้านสะดวกซื้อ
15487บริษัท อีซี เอ็นดีที จำกัด (EC NDT Co.,ltd.)ไม่ระบุไม่ระบุ
15489บริษัทสวัสดิ์การบัญชีแอนด์ออดิท จำกัดไม่ระบุ8รับทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
15491หจก.ทินอิเล็กทริค ซิสเต็มส์ไม่ระบุไม่ระบุ
15492บริษัท มารีนเย็นสบาย แมนชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการการโรงแรม
15493บริษัทบีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัดไม่ระบุ20ช่วงล่าง
15494โรงแรม ไพร์มไทม์ (Prime time Hotel)ไม่ระบุไม่ระบุบริการการโรงแรม
15495อู่สยามเซอร์วิสไม่ระบุ5ซ่อมรถยนต์
15497อู่วชิรพลการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15498บริษัท ฟูดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัดไม่ระบุ600ซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก
15499ร้านเครื่องเสียง Ms sound auto car pattayaไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายเครื่องเสียง
15500อู่ศักดิ์ทวดทอง(นครศรีธรรมราชไม่ระบุไม่ระบุ
15501บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุ
15503ร้านเบิร์ดแอร์เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15504พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับไม่ระบุไม่ระบุที่พัก สนามกอล์ฟ
15505บริษัท เอ็มดีเอฟ โมดิฟาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุกลึง-ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา
15506อู่กิติพัฒน์ไม่ระบุ5ซ่อมรถยนต์
15508ร้านมิสเตอร์อิงค์สุพรรณคอมพิวเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อม
15509บริษัท The pizza companyไม่ระบุไม่ระบุ
15511บริษัท อัลคาซ่าร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการท่องเที่ยว
15512อู่นบพิตำออโต้เพ้นท์ไม่ระบุไม่ระบุ
15513ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรื่อประมงปากบาราไม่ระบุไม่ระบุ
15515บริษัท เอสซีจี เอ็คเซลเลนท์ เทนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15516ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสตูลไม่ระบุไม่ระบุ
15517บริษัท ส.การไฟฟ้านราธิวาสไม่ระบุ15ซ่อมรถยนต์
15518บริษัท MEEDEE VAN จำกัดไม่ระบุไม่ระบุนำเที่ยว
15520อู่ วสันณ์เซอร์วิสไม่ระบุ6ซ่อมรถยนต์
15521บริษัท ไทยมีนเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15522อู่เก่งการยางไม่ระบุไม่ระบุ
15523อู่ช่างบังสุไลมานไม่ระบุ5ซ่อมช่วงล่าง
15525อู่ศรเพชรออโต้ไม่ระบุ4ซ่อมช่วงล่าง
15526นายพลฟาร์มไม่ระบุไม่ระบุฟาร์มวัวนม
15527บริษัทกิจจาพงษ์ แอคเคาท์ติ้ง ซีสเท็ม จำกัดไม่ระบุ8รับทำบัญชี
15528บริษัท พี.จี.ที.(2007) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15530ร้าน สงวนมอเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15531อู่สายัณห์ยนต์ (นครศรีธรรมราช)ไม่ระบุไม่ระบุ
15533บริษัทไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) จำกัดไม่ระบุ20งานบริการและซื้อมาขายไป
15534บริษัท ไทยสกรู ไพล แอนด์ อีควีพเม้นท์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15536บริษัท เอสซีบี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15537บริษัท แซมพ์ บิวเดอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15538ร้าน อุดมแอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15539บริษัท อรุณเจริญเอ็นจีเนียรื่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15540บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ดไม่ระบุ20อาหาร
15541บริษัท เอสพีเอส ซัพพลาย พาร์ท เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15542บริษัทเอ.ไออินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15543ร้านบ่าวไดนาโมไม่ระบุไม่ระบุ
15544บริษัท สตรีมไลน์ภูเก็ต จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์บริการ
15545อู่ ช. เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15546บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด มหาชนไม่ระบุไม่ระบุ
15547อู่ไดนาโม ต้นพยอมไม่ระบุไม่ระบุ
15548บริษัท ภูเก็ตปิยะเอ็มจี จำกัดไม่ระบุ50ศูนย์บริการและจำหน่ายรถ มิตซูบิชิ
15549ร้าน T&P Serviceไม่ระบุไม่ระบุ
15550บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัดกลาง50ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15551อู่ ธานี เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมช่วงล่างอื่น ๆ
15552บริษัท เอ.อาร์มอเตอร์ไบท์ จำกัดไม่ระบุ30ศูนย์บริการและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซด์
15553บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัดไม่ระบุ50ศูนย์บริการแลจัดจำหน่ายรถยนต์เบนซ์
15554ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เจเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายไม่ระบุไม่ระบุ
15555ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมืองสรวงไม่ระบุ20ธนาคาร
15556บริษัท เอ็มพี เทค พรีซิชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
15557บริษัท โตโยต้าภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัดไม่ระบุ90บริการด้านการจัดจำหน่าย รถยนต์ใหม่และรถใช้แล้วในสภาพดี อะไหล่แท้จากโตโยต้า พร้อมด้วยศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร
15558ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิค (ประเทศไทย)ไม่ระบุ1000-
15559CP ALL จำกัด มหาชนไม่ระบุไม่ระบุบริการสินค้าทั่วๆไป
15560บริษัท นิรมิตรการขนส่ง 2003 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ทุกประเภท ในรูปแบบหรือภาชนะ บรรจุใดๆ โดยรถยนต์บรรทุกและลากจูงทั่วราชอาณจักร
15561แฮพส์เบอร์ก จำกัดไม่ระบุ20-
15562Eastern Grand Palace Hotelไม่ระบุไม่ระบุอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
15563โรงแรมกรีนวิวไม่ระบุไม่ระบุ
15564บริษัท ภูเก็ตมอเตอร์ จำกัดไม่ระบุ80ศุูนย์บริการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ พร้อมจำหน่าย
15565บริษัท อันดาการาจ จำกัดไม่ระบุ20ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่วงล่าง ล้าง,อัด,ฉีด รถยุโรป Benz, BMW, Volk, Peugeot และอื่นๆ
15566อู่ อ๊อดเซอร์วิสไม่ระบุ10บริการ ซ่อมเครื่องช่วงล่าง รับดัดแปลงวางเครื่อง ดัดแปลงระบบช่วงล่าง ปรับจูนระบบแก๊สฯลฯ
15567บริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดไม่ระบุ1000-
15568ร้าน พี.ที แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิสไม่ระบุ5ติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ
15569อู่ช่างเอียดไม่ระบุ10ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
15572บริษัท เอ็น พี เอส เค มารีน จำกัดไม่ระบุ20ผลิตเครื่องยนต์และเครื่องเรือ
15573ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี้ยวเก้า การโยธาไม่ระบุ15
15574อู่โตโยเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15575ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ดไม่ระบุ20ธนาคาร
15576บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดใหญ่2500ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์
15577บริษัท บ้านส้องพาราวู๊ดไม่ระบุ50
15578ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานสอบบัญชี เจซีที.ดีไม่ระบุ10รับบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและภาษีอากร
15579สหกรณ์โคนมพิมายไม่ระบุไม่ระบุ
15581บจก. กิรนาพาราวู๊ดไม่ระบุ50
15582ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตวอเตอร์ซัพพลายไม่ระบุ20ออกแบบ-รับเหมา ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสระว่ายน้ำ-สปา ระบบปั๊มความดัน จำหน่ายถังเก็บน้ำใต้ดิน
15583ศิวกรฟาร์มไม่ระบุไม่ระบุ
15585บริษัท ค็อกพิทคาร์โปรเทคเตอร์ จำกัดไม่ระบุ20ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์
15586สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15587อู่ช่างนกเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15588บริษัทสิมาพันธ์ แอคเคาท์ต้ิง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัดไม่ระบุ10รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
15589บริษัท  วัชรมารีน  จำกัดเล็ก50อะไหล่และซ่อมเครื่องติดท้ายเรือ
15591หจก.ค็อกพิทสงขลาการาจใหญ่23ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา รถยนต์
15593บริษัท เขาใหญ่แดรี่ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15594อู่เขาหลาการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15595อ่าวนาง นาคาปุระ พาราไดซ์ กรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุ
15596บริษัท พรีซิชั่นชิพไรท์เซอร์วิสเซส จำกัดไม่ระบุ50ผู้จัดจำหน่ายเรือวัสดุที่ใช้กับอะไหล่ อุปกรณ์ อุปกรณ์พิเศษสำหรับเรือ เครื่องเรือ
15597หจก. อาร์.ที.การโยธาไม่ระบุไม่ระบุรับเหมาก่อสร้าง
15599อู่ร่วมช่างเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15600บริษํท บูลยเกียรติ จำกัด (เขาใหญ่ฟาร์ม วิลเลจ)ไม่ระบุไม่ระบุท่องเที่ยว
15601บริษัท ภูเก็ต ยอชท์ เมเนจเม้น แอนด์ รีแพร์ จำกัดไม่ระบุ50ซ่อมบำรุงเรือ ต่อเรือ
15603ร้าน S & D เซอร์วิสไม่ระบุ7ซ่อมบำรุง ช่วงล่าง ระบบรถยนต์
15604โรงแรมนิภาการ์เด้นไม่ระบุไม่ระบุ
15605สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัดไม่ระบุไม่ระบุแหล่งเงินทุนให้กู้แก่เกษตรกร สมาชิกเกษตรกร, แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์รวมนำ้นมดิบ
15606องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)ไม่ระบุไม่ระบุ
15607ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี (มศว)ไม่ระบุ1000-
15608บริษัท หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุ32ซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
15609บริษัท ศิริวัฒนามอเตอร์ไบค์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ุทุกยี่ห้อ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานหลังการขายระดับสากล
15611บริษัท ภูเก็ตมารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุ50รับติดตั้งอุปกรณ์และอะไหล่ ไฮดรอลิก รถ เรือ และยานพาหนะ
15613บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15614บริษัท นันทนาการทัวร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุนำเที่ยว
15615บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัดไม่ระบุ50ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ทางน้ำ และอะไหล่
15616การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจันดีไม่ระบุ20
15617บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุ2000ร้านอาหารปิ้งย่าง บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น
15618บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดไม่ระบุ1000-
15620อู่เด่นการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15623การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฉวางไม่ระบุ15
15624สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาไม่ระบุไม่ระบุ
15625อู่ประนอมออโต้แอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15626บริษัทโมเดิร์นแอร์ จำกัดกลาง2500ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
15627ร้านลายเส้นโฆษณาไม่ระบุ10
15628อุทัยวรรณพันธุ์ปลาไม่ระบุไม่ระบุเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
15629บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัดเล็ก120จำหน่าย ให้บริการซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
15630บริษัทเซนทรัลเรสเตอร์รองส์กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการ
15631เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ระบุ25
15632ร้านสยามยนต์มอเตอร์ไม่ระบุ8ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ระบบไดนาโม
15633ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุ
15634สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตไม่ระบุ100ควบคุมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดดำเนินการตรวจดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
15636บริษัท พระนครยนตรการ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15637บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัดไม่ระบุ100ผู้ให้บริการเรือสนับสนุนภารกิจในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง
15638บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัดไม่ระบุ47ตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ
15640อิสานแก๊ส แอนด์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15641อู่เคพีอาร์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15642บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัดไม่ระบุ50สร้างและจำหน่ายเรือไฟเบอร์กลาสทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น Speed Boats, Catamarans, Canoes & Kayaks
15643โรงแรม L Hotel Khonkaenไม่ระบุไม่ระบุงานบริการ
15645ศูนย์บริหารเบรกจ่าโทไม่ระบุไม่ระบุ
15646บ้านสวย เฟอร์นิเจอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15647บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุ100ผลิตน้ำตาลทราย
15648สำนักงานเขตประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ไม่ระบุไม่ระบุ
15649บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุให้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ติดตั้งรื้อถอน และ การให้บริการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เกี่ยวกับ Motor, Generator, Pump, Turbine และงานไฟฟ้าทั้งระบบ
15653บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ2000-
15654ศูนย์บริการเบรกจ่าโทไม่ระบุไม่ระบุ
15655บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรค จำกัดไม่ระบุ65บริการรับฝากและจัดส่งสต็อกความเย็น ห้องเย็น
15656the coffee club (สาขาจังซีลอน ภูเก็ต)ไม่ระบุไม่ระบุ
15657โรงแรมมรกตทวินไม่ระบุไม่ระบุบริการที่พักและอาหาร
15658การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้วไม่ระบุไม่ระบุ
15659the coffee club banana walkไม่ระบุไม่ระบุ
15662สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานไม่ระบุไม่ระบุ
15663บริษัท รุ่งทรัพย์ ออโตโมบิล รีแพร์ เซ็นเตอร์ จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
15664หจก. นาวาโฮมเอ็กเพรสส์ไม่ระบุ100
15666บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
15667บริษัท เค ที ซี โฮม จำกัด (K T C HOME CO.,LTD.)ใหญ่ไม่ระบุผลิตและจัดจำหน่าย เหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) และ เหล็กม้วนเคลือบสังกะสีเคลือบสี (PPGI)
15668ร้านเอฟ 1 เซอร์วิสไม่ระบุ7ซ่อมบำรุง ตกแต่ง รถยนต์
15669ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสุวรรณ แมชชีนเนอริ่งไม่ระบุไม่ระบุ
15670บ.เซ็นทรัลเรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการทั่วๆไป
15671โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จ.อุดรธานีไม่ระบุไม่ระบุสอนภาษาญี่ปุ่น
15673บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ็มพีเทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15674PSA คาร์ออดิโอ้ไม่ระบุไม่ระบุ
15675บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จํากัดเล็ก10ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
15676บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดใหญ่100ธุรกิจค้าปลีก
15677บริษัท ดับเบิ้ลยูไอเอ็น อินดัสเตรียล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15678ร้านศิลปินแอร์ไม่ระบุ5บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา แอร์บ้าน แอร์รถยนต์
15679บริษัท สมชายปาล์มออยล์ จำกัดเล็ก20บริการรับบรรทุก ขนส่ง
15680บริษัท เอ็น ที ยูเนี่ยน จำกัด อุดรธานีไม่ระบุไม่ระบุบริการขนส่งคนไปต่างประเทศ
15682บริษัท ไทยนิฮอน ชิลส์ จำกัดไม่ระบุ500
15683องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวไม่ระบุไม่ระบุ
15684ร้านสทิงพระอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ระบุ6บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ทั้งในและนอกอาคาร
15685บริษัท ไดนามิควิศวกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประเภทธุรกิจ, ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
15686ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.ไอ.เอส แมทชีนเนอรี่ไม่ระบุไม่ระบุ
15687สำนักงานบัญชีโมเดินร์แอ็คเค้าติ้งเล็ก20บริการทำบัญชี
15689บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัดเล็ก20ซ่อมและจำหน่ายคอมพิวเตอร์
15690บริษัท สี่พระยาเฟอร์นิเจอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15691ร้านไพบูลย์วิทยุไม่ระบุ5จำหน่าย ซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15692หจก.ซี.ดี.ชุมพรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่นเล็ก20จำหน่่ายและซ่อมแซม
15693บริษัท ตังปักโคราช จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15694บริษัท เอส.โอ.แท้งค์คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการรับทำความสะอาดแท้งค์ใส่สารเคมี
15695บริษัทนานาคอมพิวเตอร์ จำกัดเล็ก20จำหน่ายและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
15696บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด สาขาสีคิ้วไม่ระบุไม่ระบุ
15697บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัดไม่ระบุ30เครื่องจักรการเกษตร
15699สำนักงานพัชรีการบัญชีไม่ระบุไม่ระบุรับทำบัญชี
15701หจก. สุชาติ มั่งมี การโยธาไม่ระบุ50รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานเหล็ก
15702สำนักงานแขวงทางหลวงชุมพรเล็ก10
15703บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15704บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล 1ไม่ระบุไม่ระบุดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
15705อู่แรม เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15706บริษัท คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15707บริษัท เอ็ม เอ ที เมคคาทรอนินิกส์ จำกัดไม่ระบุ38งานโครงสร้าง งานซ่อมบำรุง งานเชื่อมท่อ
15708บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเล็ก20ประกันภัย
15709บริษัท ที เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15710บริษัท คูโบต้าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขานางรอง)ไม่ระบุไม่ระบุ
15711บริษัท โตโยต้า (นครศรีธรรมราช)ไม่ระบุไม่ระบุ
15712บริษัทออยล์ฟิลด์เซอร์วิสแอนด์ซับพลาย(ประเทศไทย)จำกัดไม่ระบุ40งานเชื่อมท่อ งานท่อน้ำมัน ท่อเจาะ งานซ่อมบำรุง
15714ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียนไม่ระบุไม่ระบุ
15715บริษัท เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์ แอนด์คอมไบน์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15716บริษัท โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัดไม่ระบุ2000-
15717สำนักงานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔เล็ก10
15718บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (KFC สาขาบิ๊กซีเลย)ไม่ระบุไม่ระบุ
15719บริษัท พลาฟองเนร์ โพรดักส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15720บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
15721กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ทเล็ก10บริการที่พักและอาหาร
15723บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่ 1)ไม่ระบุไม่ระบุศูนย์การค้า ค้าส่ง-ปลิก
15724ร้านปากห้วยเจริญยนต์ไม่ระบุ2ซ่อมยริการ
15725บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมชชีนเนอรี่ จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
15726บริษัท มวกเหล็กแดรี่เซ็นเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุดูแลรักษาวัวนมและรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร
15727ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศุภไชยวัลย์ (โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท)ไม่ระบุไม่ระบุที่พัก โรงแรม
15728บริษัท บี-ควิก จำกัดไม่ระบุ2500ศูนย์บริการรถยนต์
15729บริษัท มิตรผล คลังสินค้า จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15730ธนิสา รีสอร์ทเล็ก5บริการที่พักและอาหาร
15731ร้านกาแฟสดบ้านจิตเลขาไม่ระบุ5จำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง
15732ร้านวรรณะ ออโต้แอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
15733ร้านเข็มอะไหล่ไม่ระบุ2ซ่อมบริการ
15735ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญ 999ไม่ระบุไม่ระบุการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
15737บริษัท ฉัตรพร ช็อป (2005) จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
15738บริษัท สิงคโปร์ตรัง (1992)ไม่ระบุ10ขายและซ่อมบริการ
15740ฟาร์มกระบี่2ไม่ระบุ150เพาะฟักอนุบาลและจำหน่ายลูกกุ้ง
15741โรงแรม Prana Resort Nandanaไม่ระบุ200บริการที่พัก สวนอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
15742อู่จอมพิบูลย์การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15743บริษัทโตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้าไม่ระบุ100
15744บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายยานยนต์
15745ร้านซ่อมช่างแดงนาโยงไม่ระบุ2ซ่อมบริการ
15746มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่ระบุไม่ระบุบริการทางด้านการศึกษา
15747โรงแรมขนอมโกลเด้นบีชไม่ระบุไม่ระบุ
15748หจก.อู่สกุลมอเตอร์ไม่ระบุ15ซ่อมบริการตัวถังและสีรถยนต์
15749บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด KFC สาขาแอ้ดเคริฟ เชียงใหม่ไม่ระบุไม่ระบุบริการขายไก่ทอด
15750บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ระบุไม่ระบุร้านค้าปลีก
15751ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันกานทัวร์ไม่ระบุไม่ระบุบริการการท่องเที่ยว
15753โรงแรมวัฒนาพาร์คไม่ระบุ100บริการหารและห้องพัก
15754บริษัท วี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม, รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ รับทำสายพานลำเลียง, รับออกแบบผลิตระบบลำเลียง, รับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบลำเลียง, รับจ้างผลิตอุปกรณ์ยึดจับจิ๊กและฟิกเจอร์
15755บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาแอร์พอร์ต 2 เชียงใหม่ไม่ระบุ35งานบริการน้ำมันและค้าปลีก
15756ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ พริซิชั่น เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุบริการเคลือบ เชื่อม กลึง ไส เจีย โลหะ เหล็กทุกชนิด
15758บริษัท ปทุมธานี ก๊าซ อินดัสทรี จำกัดไม่ระบุ200-
15759บริษัทนิสัน ช.เอราวัณกาญจนบุรีไม่ระบุ50
15760ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐไม่ระบุ500เกี่ยวกับงานเชื่อม
15761PD ฟาร์มไม่ระบุไม่ระบุเพาะฟักอนุบาลเลี้ยงกุ้ง
15762โรงกลึงแม่แสงไม่ระบุไม่ระบุรับกลึงโลหะ
15763อู่ ฉัตรชัย เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15764บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
15765ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราสแตนเลสไม่ระบุไม่ระบุ
15766อู่ อ. การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15768สำนักงานนิลวรรณการบัญชีเล็ก10รับทำบัญชี
15769สำราญฟาร์มไม่ระบุไม่ระบุ
15770บริษัทเรือเร็วลมพะยา จำกัดเล็ก10บริกการท่องเที่ยว
15771โรงแรมเซ็นทารา (กระบี่)ไม่ระบุไม่ระบุ
15772อู่ มานพการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15773บริษัท คำภิรานนท์แดรี่ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15774แก่งเพกา รีสอร์ทเล็ก10บริการที่พัก
15775อู่จิตร เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถบรรทุก
15776บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ คอมโพเน้นท์ส จำกัดไม่ระบุ1000-
15777ร้านอาหารครัววัฒนาเล็ก5บริการอาหาร
15778อู่ ไวการช่าง สระแก้วไม่ระบุไม่ระบุ
15779ห้างหุ้นส่วนจำกัดกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัยไม่ระบุไม่ระบุ
15780ร้านคิดเช่นต้อยเล็ก5บริการอาหาร
15781บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัดใหญ่1000บริการและการขายเครื่องดื่ม
15782โรงแรมซีแดนซ์ รีสอร์ท (สมุย)ไม่ระบุไม่ระบุ
15783ร้าน R-Cheewa Kitchenเล็ก5บริการอาหาร
15784บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส พัทยาเหนือไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจร้านอาหาร
15785ร้าน Full Time Bakeryเล็ก5บริการอาหาร
15786อู่ดอนการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15788บริษัท หมูรวย จำกัดไม่ระบุ200ร้านค้าปลีก ร้านขายข้าวขาหมู
15789บริษัท เค.เอ็ม.พี ฟู๊ด จำกัดเล็ก10
15790อู่ทวิท เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15791อู่คูณทวีการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15794ร้านอาหารเยลโล่การ์เด้นเล็ก5ร้านอาหาร
15795ร้าน Real Ichiเล็ก10บริการอาหาร
15796บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัด สาขาสิชลไม่ระบุไม่ระบุ
15798บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบางละมุงไม่ระบุไม่ระบุขนส่ง
15799บริษัท ดีวีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไม่ระบุ100ร้านค้าผลิตภัณฑ์ประเภทสปา
15801สหกรณ์การเกษตรอำเภอมัญจาคีรีไม่ระบุไม่ระบุ
15803บริษัท CLVER CORPORATION จำกัดไม่ระบุ50IT Support
15804บริษัท พิษณุมณฑณ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเล็ก20ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ
15805สวนผักปากช่องไม่ระบุไม่ระบุ
15806บริษัท กรีนเพียวเกษตร จำกัดไม่ระบุ50บริษัท ขายปุ๋ย
15808บริษัท เอ็ม ซี คอนเทนเนอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการขนส่งทุกชนิด
15809บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัดไม่ระบุ1000-
15810บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด สาขาบางกะปิไม่ระบุไม่ระบุห้างสรรพสินค้า
15812บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดไม่ระบุ2000ห้างtopsupermarket
15814บจก. แอลจีอีเลคทรอนิกส์ไม่ระบุ40ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการซ่อม เครืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อแอลจี
15816บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัดไม่ระบุ120ร้านอาหาร และบริการ
15817บริษัทไทย – เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15818ข้อมูลบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาไม่ระบุ300ธุรกิจค้าปลีก
15819บริษัท สยามฮ่องกงไซนิส ฟู้ด จำกัดไม่ระบุ800ร้านอาหารค้าปลีกและบริการ
15820โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ตะวันไม่ระบุไม่ระบุเพาะฟักอนุบาลเลี้ยงกุ้ง
15821บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีอยุธยาไม่ระบุ30อุตสาหกรรมด้านอาหาร
15822บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดใหญ่ไม่ระบุผลิตและจำหน่าย สปริงขนาดเล็กใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ
15823การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงป่าเป้าไม่ระบุ200การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
15824บริษัท ไอวีจี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15825องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือเล็ก10หน่วยงานราชการ
15826บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)สาขาอัมพรอยุธยาไม่ระบุ20อุตสาหกรรมด้านอาหาร
15827บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคทจำกัด (มหาชน)ไม่ระบุ10ธุรกิจด้านอาหาร
15829บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขารามอินทราเล็ก500ห้างสรรพสินค้า
15830โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ลไม่ระบุ130ธุรกิจโรงแรม
15831สำนักงานปารมตี การบัญชีไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจด้านการบัญชี
15832อู่ อ๋องการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15834โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุ60ธุรกิจด้า่นโรงแรม
15835บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนเนอร์ เวิลด์ (แอลซีบี) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการรับซ่อมตู้คอนเทนเน่อร์และดูแล เก็บสินค้า ตู้สินค้า
15836โรงแรมอยุธยาบ้านสวนริมน้ำไม่ระบุ12ธุรกิจด้านที่พัก
15837ศูนย์บริการซัมซุง จำกัด สาขาหาดใหญ่ไม่ระบุ35จำหน่าย ศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง
15838บริษัท ฮิโน่สยามนคร จำกัดไม่ระบุ20
15840บริษัท มาสเตอร์ สกิลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการรับเหมาทำความสะอาดและรับจ้างแรงงาน
15842บริษัท อู่ หน่องการช่าง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมบำรุงจักยานยนต์
15843บริษัท บ้านวังตูม จำกัดไม่ระบุ20-
15844อู่ช่างอุ๊ดไม่ระบุ1
15845อู่เสนาะการช่างไม่ระบุ1
15846อู่สยามบริการไม่ระบุ1
15847บริษัท ทีเอ็ม แม็ททิเรียล แอนด์ ไอที ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซื้อขาย แลกเปลี่ยนซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
15851การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา (สาขาอำเภอภูกามยาว)ไม่ระบุ10บริการจ่าย และเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า
15852บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาอ่าวอุดมไม่ระบุไม่ระบุขนส่ง
15853ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งTPCCไม่ระบุไม่ระบุเพาะฟักอนุบาลเลี้ยงกุ้ง
15854บริษัทเซนทรัลแฟมิลี่มาร์ท สาขาขอนแก่นไม่ระบุไม่ระบุขายสินค้าอุปโภคบริโภค
15855หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยางไม่ระบุ12จำหน่ายยางรถยนต์ และอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก
15856บริษัท พิริยะคุณ โลจิสติกส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ
15859SIRACHUT CHUTCHUKIATKULไม่ระบุไม่ระบุ
15860เทศบาลชลบถวิบูลย์ไม่ระบุไม่ระบุ
15861บริษัท เอ็น.ที.คอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15862โรงแรม ฟลิปเปอร์ เฮ้าส์ไม่ระบุไม่ระบุให้บริการดด้านที่พัก ฯลฯ
15863บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัดไม่ระบุ10เหล็กแปรรูป
15864Siam@Siam Design Hotel Pattayaไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15865Pattaya Hiso Hotelไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15866บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)สาขาวัดโพธิ์ ซอย20ไม่ระบุ7จำหน่ายสินค้าและบริการ
15867เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยาไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15868บ.GMS เมนเทนแนนซ์ แอนด์ ชัพพลาย จำกัดไม่ระบุ50รับงานซ่อมบำรุงและงานติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เกี่ยวกับความเสียหายหรือประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของแรงสั่นสะเทือนความร้อนต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและหยุดฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตต่างๆบริษัทจีเอ็มเอส.มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานซ่อมและงานจัดหาอะไหล่ต่างๆโดยบริษัทมีประสบการณ์มากกว่า10ปี ด้านซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักร Rotating Equipment Overhaul And Installation Repair Boiler Tube Superheat Wall Tube โดยมีลูกค้าที่ไว้วางใจมาอย่างยาวนาน
15871บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาไชยาไม่ระบุ100บริการเครือข่ายโทรศัพท์
15872การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมัญจาคีรีไม่ระบุไม่ระบุบริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
15873โรงแรมพรีมา วิลล่าไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15874ร้านเปี๊ยกเมืองใหม่ไม่ระบุไม่ระบุ
15875ร้าน DD beaoty care kalasinไม่ระบุไม่ระบุ
15876ร้านแสงทองกราฟฟิกไม่ระบุ8บริการออกแบบไวนิล
15877บริษัทดีออลซิสเท็ม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15879Brighton Grand Hotel Pattayaไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านที่พัก ฯลฯ
15880ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะไม่ระบุ10บริการด้านพัสดุ บรรจุหีบห่อ จดหมาย และเอกสาร
15881Hotel Mera Mare Pattayaไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก
15884ร้านสุรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15885สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่าไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานราชการ
15887องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานราชการ
15888บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโพธิ์หวายไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้าและบริการ
15889บริษัทเคคอนกรีต 2004 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุทำคอนกรีต
15892บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)สาขา ปตท.มนุพรไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายสินค้าและบริการ
15893บริษัทWTB เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15894สุวรรณอักษร จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการพิมพ์
15895แขวงการทางขอนแก่นที่ 3ไม่ระบุไม่ระบุ
15896ร้านครัวสวนไผ่เล็กไม่ระบุร้านอาหาร
15897บริษัท ช การช่าง จำกัด มหาชนไม่ระบุไม่ระบุ
15898โรงแรมออคิดเดเซียรีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจการโรงแรม
15899บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างในรูปแบบบาร์บีคิว สไตล์ญี่ปุ่น,บุฟเฟต์สุกี้ และซูชิบนสายพาน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
15900สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ระบุไม่ระบุ
15901โรงแรมกะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจการโรงแรม
15902อู่ยงค์กิจยนต์ เชียงคำไม่ระบุ8ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
15903บริษัท ฮอนด้าเฟิร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการซ่อมรถยนต์
15904บริษัท นิวแมน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถ
15905Pattaya Park Beach Resortไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก
15906โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซไม่ระบุไม่ระบุบริการในด้านที่พัก ฯลฯ
15907Villa Adikanไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15908บริษัท โตโยต้าเมือง จำกัดไม่ระบุ150ตัวแทนจำหน่ายธุรกิจรถยนต์
15909บริษัท ซี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุ20รับเหมางานด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม
15910Grand Bella Hotelไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15911บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุ100ผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ
15912บริษัท เซจู(ไทยแลนด์) จำกัด (HELLO, VAN GOGH )ไม่ระบุไม่ระบุชมนิทรรศการภาพมัลติมีเดีย
15914บริษัท สุรทินท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไม่ระบุ50ผลิตเครื่องสำอางค์
15915โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา (Ruenthip Pattaya)ไม่ระบุไม่ระบุให้บริการด้านที่พัก ฯลฯ
15916Hilton Hotel Pattayaไม่ระบุไม่ระบุให้บริการที่พัก
15917บริษัท โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการการซื้อ-ขายรถยนต์, ซ่อม บำรุงเครื่องยนต์
15923โรงแรม สยาม แอด สยาม ดีไซต์ พัทยาไม่ระบุ300โรงแรม
15925บริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุ50
15927บริษัทอีซูซุกาญจนบุรีจำกัดไม่ระบุ100
15928อู่ TN เริญการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15929ชลิชา รีสอร์ทเล็ก5รีสอร์ทในตัวเมือง บริการที่พัก
15930ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัดไม่ระบุ102ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ
15931โรงแรมเอเต้เล็ก10เปิดบริการห้องพัก อาหาร
15932การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายกไม่ระบุ200-
15933โรงงานหนองแดงพลาสติกไม่ระบุไม่ระบุ
15934ร้าน อาร์ตโปรดักชั่นไม่ระบุไม่ระบุบริการถ่ายภาพ
15935ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่ จำกัดไม่ระบุ100เช็คระยะ และบริการรถยนต์ฮอนด้า
15936บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดไม่ระบุ1
15937อู่ ป.การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
15938ร้าน Rcheewa coffeeเล็ก5บริการเครื่องดื่ม ร้อนและเย็น
15939บริษัทอัลติเมทเทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านโทรศัพท์
15940โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุ150บริการห้องพัก
15941ช้องนาง เรสซิเดนซ์เล็ก5บริการห้องพัก
15942บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการค้าพลาสติกและสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์
15944ร้านอาหารช้องนางไม่ระบุไม่ระบุบริการอาหารและเครื่องดื่ม
15945บริษัท ริชเดอะซิสเต็ม จำกัดเล็ก10ซ่อม จำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15946เชียงแสงฮอนด้าออโตโมบิล จำกัดกลาง85งานบริการ ขายรถยนต์ และซ่อมรถยนต์ฮอนด้า
15947อู่ธนขัยจริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
15948สำนักงานบัญชีศรีพรหมและเพื่อนเล็ก4สำนักงานบัญชี
15949Ramada Phuket Deevana Patongเล็ก10บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
15950บริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์การสื่อสาร
15951โรงแรมอเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ทแอนด์สปาไม่ระบุ100อุตสาหกรรมบริการ
15952หจก.เชคสเปียร์ เวดดิ้ง สตูดิโอไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการถ่ายภาพ
15954อู่ดีซีเค อออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
15955บริษัท SCG-DOW Groupไม่ระบุ2000-
15957โรงแรมแพร่นคราไม่ระบุไม่ระบุ
15958สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรเล็ก20
15959บ.ธานีคาร์บอดิ้การาจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15960ไปรษณ๊ย์สาขาไชยาไม่ระบุ10บริการด้านพัสดุ จดหมาย
15961ห้างหุ่นส่วนจำกัด ธัญพร ดิเวลล็อปเมนท์ไม่ระบุ200-
15962ร้านอู่สมัยไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถ
15963บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุ2000ผลิตยางรถยนต์
15964กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41เล็ก20
15965บ.เทพไพศาลพัฒนาจำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15966อู่เชียงคำโจโจ้คาร์ไม่ระบุ10ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
15968บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้เซ้นเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15969โรงแรมวีบี โฮเทลไม่ระบุไม่ระบุ
15970โรงพยาบาลท่าฉางไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการรักษาพยาบาล
15971บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15972อู่อิดเจริญยนต์ไม่ระบุ3ซ่อมมอเตอร์ไซด์และอุประกรณ์ทางการเกษตร
15973ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรเล็ก10
15974บริษัท คณายนต์ กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุการขายส่งเครื่องจักรและเครื่่องมือเครื่องใช้อื่นๆ
15975สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิกไม่ระบุไม่ระบุ
15976ศูนย์บริการซัมซุง จำกัด สาขากระบีไม่ระบุ30จำหน่าย และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อซัมวุง
15977การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า การเก็บเงิน และการซ่อมบำรุง
15978อู่จรัลเฮง ออโต้ เซอร์วิสไม่ระบุ12ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
15979สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขานครไทยไม่ระบุไม่ระบุ
15980บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัดไม่ระบุไม่ระบุซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดถึงอาหารคิดถึงฟู้ดแลนด์ แบรนด์ที่ผลิตโดยฟู้ดแลนด์ไส้กรอกบุชเชอร์ช้อยส์ โอเว่นเฟรชเบเกอรี่ มีบริการร้านอาหารถูกและดีเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
15981ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยเล็ก10
15982โตโยต้าอินทนนท์กลาง120ขายและบำรุงรักษารถยนต์โตโยต้า
15983โรงแรมชูก้าร์ มารีน่า รีสอร์ท ภูเก๊ตเล็ก10บริการที่พัก อาหารเครื่องดื่ม
15984โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ทไม่ระบุ400อุตสาหกรรมบริการ
15985โรงแรม เรือนแพ รอยัลปาร์คไม่ระบุไม่ระบุ
15986สำนักงานวิโรจน์การบัญชีไม่ระบุไม่ระบุ
15987ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนียร์ อินสทรูเม้นท์ไม่ระบุ16ประกอบกิจการผลิต บริการซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก
15988บ.นิสสัน แองเจิลเวย์ 1994ไม่ระบุ30ศูนย์บริการรถยนต์
15990บริษัทเคแพคคอนกรีต2004 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15992การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทยไม่ระบุไม่ระบุ
15993บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขา00086ไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง
15994เกษตรอำเภอนครไทยไม่ระบุไม่ระบุ
15995บริษัท ไวโบรเม็กซ์ เทคโนโลยี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
15996สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชุมพรเล็ก10
15997ร้านเก่งกราฟฟิคไม่ระบุ8จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์
15998สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอนครไทยไม่ระบุไม่ระบุ
15999ร้านวนาหมูสดไม่ระบุไม่ระบุ
16001อู่มานัสการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16002ร้าน 25 ชั่วโมง ขายถูกไม่ระบุไม่ระบุร้านขายของเบ็ดเตล็ด
16003ขนส่งจังหวัดชุมพรเล็ก10
16004แขวงทางหลวงเชียงรายที่2ไม่ระบุ25ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
16005หจก.เจ้าคุณกราฟฟิกไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านการออกแบบดีไซน์
16006อู่จำลองการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16007กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่ 17ไม่ระบุ20ซ่อมบำรุงยานยนต์
16008บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเพื่อจําหน่าย
16009ปกาสัย รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุ
16010บัวดาราชุมพร รีสอร์ทเล็ก10บริการห้องพัก
16013บริษัทฮอลด้าคาร์ไม่ระบุไม่ระบุ
16014โรงเรียนภูซางวิทยาคมไม่ระบุ26งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
16015บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ ร้านโอ้กะจู๋ไม่ระบุไม่ระบุบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ เน้นผักอินทรีย์
16016บริษัท จี แอนด์ เจ คอมพิวเตอร์ จำกัดไม่ระบุ100ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร
16018ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.ตากไม่ระบุ23การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล
16019ร้านเสริมยนต์ไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถ
16020บริษัท พลาสติกไทยรัช จำกัดกลาง100โรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก
16021บริษัท มาสเตอร์แอคเคาท์ติ้งกรุป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและภาษีอากร
16022บริษัท แสงธนพร จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16023บริษัท สกลเจริญศรี(2003)จำกัดไม่ระบุ500จำหน่ายรถยนต์ และศูนย์ซ่อมรถ
16024บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุเครื่องจักรกลเกษตร รถแทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุด
16026บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาไนท์บาร์ซ่าไม่ระบุไม่ระบุอาหารและเครื่องดืม กาแฟ
16027บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัดไม่ระบุ200บริการซ่อมตัวถังและสี(รถยนต์)
16029บริษัทฟูไน (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16030บริษัท ลพบุรีรวมช่าง ซีเอ็นซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม
16031บริษัทสกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัดไม่ระบุ200จำหน่ายและซ่อมรถยนต์ฮอนด้า
16032บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายกราโนล่าแบรนด์ไดมอนด์เกรนส์
16033บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร้านแดรี่ควีนกาดสวนแก้วไม่ระบุ6งานบริการไอศกรีม
16035บริษัทเอ็นทีเอสที ประเทศประเทศไทยไม่ระบุไม่ระบุ
16036โรงกลึงจักรยนต์โลหะกิจไม่ระบุไม่ระบุกลึงเหล็ก
16037ร้าน ป.วิเศษยนต์ไม่ระบุ10รับซ่อมช่วงล่าง
16038บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุดำเนินกิจการร้านค้าสะดวกซื้อเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
16044บริษัท ยูนิตี้ฟุต จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ้อมเครื่องจักร
16045ห้างหุ้นส่วน รุ่งเรือง จำกัด ไททันเวิร์คไม่ระบุไม่ระบุ
16046เอเชียสีย้อม อุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16049บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการภัตตราคาร
16050บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16051ฮ.พัฒนารุ่งเรืองไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายถังน้ำและปั๊มน้ำต่างๆ
16052ร้านเกียรติมอเตอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
16053วิชัยเจริญยนต์ไม่ระบุ10
16054ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ ก่อสร้างไม่ระบุไม่ระบุรับเหมาก่อสร้าง
16056ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชินเนอรี่ไม่ระบุไม่ระบุ
16059บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป
16060บริษัท เอเซียสีย้อมอุตสาหกรรมไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำหน่ายสีย้อม
16061บริษัท ช ชัยชนะกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับทำแคลมป์นั่งร้าน บัลลาสต์ โคมไฟและอุปกรณ์ก่อสร้าง
16063บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16064โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรีเล็ก10บริการอาหารเครื่องดื่มและที่พัก
16065บริษัท ทรู ทัช จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16066วีเเอลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16067บริษัท วรรณดี กรุ๊ป เบเกอรี่ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการประเภทการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
16068บริษัท ทีเอ็นพี อินดัสทรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16069ร้านจรินทร์ยนต์ไม่ระบุไม่ระบุ
16070บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอาหารกระป๋อง
16071ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็งจิวเกษตร สาขาเกษตรวิสัยไม่ระบุไม่ระบุ
16073บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตสกรูน็อตชั้นนำของประเทศ
16074บริษัท จุลไหมไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16075บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย.ไม่ระบุไม่ระบุ
16076บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)ใหญ่150ผลิตแม่พิมพ์
16077บริษัท แปซิฟิค ค้าไม้ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุไม้และไม้แปรรูป
16078บริษัท โกลเด้นไพรซ์แคนนิ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ้อมบำรุงเครื่องจักร ผลิดอาหารกระป๋อง
16079สยามอุตสาหกรรม และการผลิตจำกัดไม่ระบุ180
16080ร้าน ป เจริญยนต์ไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถ
16081บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ชิปปิ้ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ.
16082โปรฟอแม็ตไม่ระบุ20
16083ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวการาจ(หลักสี่)ไม่ระบุ50ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์และประดับยนต์ทุกชนิด
16084บริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ-
16085บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตและจำหน่ายแถบอีลาสติคและส่วนประกอบชุดชั้นในชาย-หญิงทั้งในและต่างประเทศ
16086บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
16088โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทไม่ระบุ100งานบริการ
16091ร้านประชันออโต้เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุซ่อมและขายอุปกรณ์รถ
16092บริษัท บี.บี.ซี.เบลท์เท็ค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิต-จำหน่าย ระบบสายพานลำเลียง, สายพาน, สายพานเครื่องจักร, ระบบสายพานลำเลียงด้านอาหาร
16093บ.โลหกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16094บริษัท จ้าวนครจักรกล (2002) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับผลิต แม่แบบ แม่พิมพ์ งานออกแบบอุตสาหกรรม
16095บริษัท ทีเอ พี แสตนดาร์ท จำกัดใหญ่200ผลิตแม่พิมพ์
16097บดิณอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16099อู่ปัญญาการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16100วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครไม่ระบุไม่ระบุธุรการ
16101บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
16102บริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ ได จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตแม่พิมพ์
16104บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
16106ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ผลิต จำหน่าย รับออกแบบสร้าง รับปรึกษา เครื่องจักร อุปกรณ์ในระบบผลิตอาหารกระป๋อง
16108บริษัท พี่ เอ เอส การาจ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับซ่อมรถ ขายอะไหล่ น้ำมันเครื่อง น้ำยาเคลือบสีรถ
16109บริษัท ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16110บริษัทใบหนาด พลาสติก จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16111อู่ชัยวัฒน์เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16112บริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ้อมบำรุงเครื่องจักร
16113วินสันสกรีน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุหมึกพิมพ์สกรีน หมึกพ่น หมึกพิมพ์เซรามิค และกระจก
16114ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์โลหะกิจไม่ระบุไม่ระบุ
16115อู่ช่างยศไม่ระบุไม่ระบุ
16116บริษัท เอสป้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตแม่พิมพ์
16117บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากโลหะ
16118บริษัท สยามเจอเนอร์ริรอล เอ็นจิเนี่ริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตเครื่องจักรในงานแผนเหล็ก
16119ยูเนี่ยนโพลิเมอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
16120บริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ
16122บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตเครื่องทำความเย็น
16123โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก
16124พัฒนาอินเตอร์พาค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16125สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลนไม่ระบุ20
16127บริษัท เวิลด์แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16128สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยไม่ระบุ25ซ่อมและจำหน่ายเครื่องประอากาศ
16131อู่แก๊สการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16132บริษัท เค เอส อิเล็คทริค เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุการติดตั้งเครื่องจักรกล
16133ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โอ.ซี. พาร์ทเวิร์คส์ไม่ระบุ10ประกอบกิจการผลิต แม่พิมพ์ ซ่อมแม่พิมพ์
16134บ. อีซี่เอ็มแอนด์อีซัพพลายไม่ระบุ20ติดตั้งระบบไฟฟ้า
16135ร้านเสาวเรศ ๒ไม่ระบุไม่ระบุ
16136ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.โอ เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการ การผลิต ผลิตภัณฑ์ โลหะ
16137บริษัท เอส พี บี เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจ้างเหมาแรงงานประจำฝ่ายผลิตในกิจการภาคอุตสาหกรรม
16139บริษัท เบนซ์ นครอินทร์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์
16140บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
16141ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สนิทการาจกลาง26บริการเคาะพ่นสีรถยนต์
16143โรงแรมเดอะทวินโลตัส (นครศรีธรรมราช)ไม่ระบุไม่ระบุ
16144ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุขันธ์ไม่ระบุไม่ระบุ
16145บริษัท สยามสเตนเลสสตีล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครัว
16147บจก.พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่นไม่ระบุ20
16148บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ดไม่ระบุ20ขาย
16149ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิสิทธิ์ แอร์เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุบริการ จำหน่ายแอร์บ้าน ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ เดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินสายไฟฟ้าภายในโรงงาน บริการนอกสถานที่
16153Asian Steel Productไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
16156บริษํท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16157ร้านสเวนเซ่นส์ สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจเล็ก12บริการ
16158เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16164บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
16166ร้านเบอร์กอร์คิง หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16170บริษัทซาวด์ซอร์ส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16171บริษัท กินใจ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายเครื่องมือการเกษตร
16173บริษัท ซาด์วซอร์ส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16174บริษัท เอ็มพีซี คูล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุเครื่องทำความเย็น
16177ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีหัวหิน มาร์เก็ตไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16178บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดใหญ่1000ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า, ธุรกิจสินค้า IT และ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
16179ร้านอานตี้ แอนส์ สาขามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินเล็ก5บริการ
16180บริษัท สหวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการค้าข้าวนึ่ง ข้าวขาว ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวทุกชนิด
16181บริษัท S.T.K. Part จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16182ร้านอานตี้ แอนส์ สาขาบลูพอร์ต หัวหินไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16184ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซี หัวหิน มาร์เก็ตไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16185บริษัทซีเอสโอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16186บริษัท วินซั่มกรีน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตไอศครีมชนิดต่าง ๆ และแบบต่างๆ
16187ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัสหัวหินไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16188บริษัท ไอ ทีที ฟลูอิด เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัดไม่ระบุไม่ระบุให้บริการซ่อมปั๊มและขายอะไหล่
16189ร้านซิซซ์เล่อร์ สาขาบูลพอร์ตไม่ระบุไม่ระบุบริการ
16190ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ไม่ระบุ104ศูนย์การค้า
16191บริษัทปรัชญาออโต้พาร์ท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16192บริษัท ระยองอีซูซุเซลส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16193ร้านบุญญาพรแอร์ไม่ระบุไม่ระบุ
16194บริษัท เอกรัตน์ แอร์ แอน เซอร์วิลไม่ระบุไม่ระบุเกี่ยวกับซ่อมแอร์
16195บริษัท สนิทวงศ์ จำกัดเล็ก35โรงแรม
16197หจก.อีสเทอร์น คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนเตอร์ไพร์ไม่ระบุไม่ระบุประกอบธุรกิจให้บริการในด้านงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพ
16198บริษัท S.K. precisionไม่ระบุไม่ระบุ
16199บริษัท ชัชวาลย์แอร์ไม่ระบุไม่ระบุติดตั้งซ่อมแอร์บ้านแอร์รถ
16200วีแอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16201บริษัท เพาเวอร์ไลน์ อิเลคทริค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าโรงงาน รับออกแบบและติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ปักเสา พาดสาย
16202บริษัท ซีเอ็นซี ออโตพาร์ท ราชบุรีไม่ระบุไม่ระบุ
16203บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
16204บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัดไม่ระบุ5000ผลิตเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ และกระดาษ
16205บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ จำกัด สาขาสองพี่น้องไม่ระบุ26ขายรถยนต์และซ่อมบำรุง
16206หจก. MARK MODERN AIRไม่ระบุไม่ระบุModern Air จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ บริการติดตั้ง แอร์บ้าน แอร์อินเวอร์เตอร์ โดยช่างชำนาญงาน.
16207บริษัท อีเกิ้ล ออฟ สกาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับจัดทัวร์
16208บริษัท อีซี่เอ็มแอนด์อีซัพพลาย จำกัดไม่ระบุ20ไฟฟ้า10/41 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมง จ.ชลบุรี 20150
16209ทีทีเทรดดิ้งกลาง10ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
16210บริษัททิปท็อป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)กลางไม่ระบุการติดตั้งระบบปรับอากาศ
16213บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลสัตว์
16214คมกฤชฟาร์มไม่ระบุไม่ระบุ
16215เจริญชัยฟาร์มกรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุ
16216สหกรณ์โคขุนเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16217ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจรไม่ระบุไม่ระบุ
16218บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ จำกัดกลาง30เครื่ิองมือกล
16219โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พล่าซ่ากลาง70โรงแรม
16220บริษัทบ้านรายา แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุบริการห้องพัก : L681030
16221บริษัทแพลนิ่งพลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุจัดทำบัญชี
16222บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาอู่ทองไม่ระบุ56จำหน่ายรถยนต์ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
16224มาเจสติก ครีก กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ทใหญ่150รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ
16225บริษัท เอพี บัญชีดอทคอม จำกัดเล็ก8จัดทำบัญชี
16226บริษัท มิตซูมิซิเคมีคอลเพอร์ฟอร์มแมนซ์โพริเมอร์สไม่ระบุไม่ระบุ
16228บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัดกลาง12จัดทำบัญชี
16229บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ยอร์ชคลับ จำกัดไม่ระบุ20การบัญชี
16230บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัดกลาง164ผลิตน้ำตาลทราย
16232บริษัท วาย-เทค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์
16233บริษัท วิมลการบัญชีไม่ระบุไม่ระบุจัดทำบัญชี
16235บริษัท ซีทีไอ โคลด์ เชน จำกัดกลางไม่ระบุคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
16236บริษัท SCG (TPI) ไทยพลาสติก และเคมีพันธ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุกว่า 40 ปี ที่เราได้ริเริ่มและบุกเบิกธุรกิจพีวีซีเป็นรายแรกในประเทศไทย และขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีฐานการผลิตหลักอยู่ใน 3 ประเทศคือ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตพีวีซีที่มีคุณภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจากพีวีซี ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในภูมิภาค อาเซียน เราพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งต่อคุณภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์พีวีซีได้อย่าง ต่อเนื่อง TPC ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมพีวีซีเป็นธุรกิจหลัก โดยมีการลงทุนบางส่วนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้พีวีซีเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น พีวีซีคอมพาวนด์ ท่อและข้อต่อพีวีซี สินค้าสำเร็จรูปพีวีซีต่างๆ เป็นต้น โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พีวีซี เป็นช่องทางในการพัฒนาสินค้าพีวีซีใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พีวีซีให้สูงขึ้น
16237บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
16239บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัดใหญ่120โรงแรม
16240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้เค็ดไม่ระบุ10-
16241บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุการสื่อสาร
16243อู่ประสิทธิ์ยนต์การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16244บริษัท แมกวา เอนจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องซักอบรมอุตสาหกรรม
16245อู่ช่างแก่นไม่ระบุ4ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
16246บริษัท Western Digital จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตแผ่นฮาร์ดดิสไดร์
16247โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหินไม่ระบุไม่ระบุโรงแรม
16248ATA CASTING TECHNOLOGY.CO.LTDไม่ระบุไม่ระบุ
16249บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)ใหญ่500ผลิตแปรรูปผลไม้กระป๋อง
16250ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณินี โฮลดิ้งไม่ระบุไม่ระบุติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
16251บริษัทไทย์ไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุ
16252ร้านฟีนิกส์คอมพิวเตอร์ไม่ระบุ1
16253ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชากรุ๊ป อิมพอร์ตเอ็กพอร์ตแอนด์ทราเวลไม่ระบุไม่ระบุกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ : G461090
16254บริษัทควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารประเภทผักและผลไม้
16255บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นส่วนไก่
16257บริษัท ไทยสแตน เลสสตีล จำกัดไม่ระบุ1000
16258บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัดใหญ่75ผลิตแปรรูปผลไม้และส่งออก
16260บริษัท สามร้อยยอด จำกัดกลางไม่ระบุผลไม้แปรรูปเพื่อการส่งออก
16261บรษัท สตีลคราฟท์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการออกแบบเครื่องจักร งานโครงสร้าง
16262บริษัท พรรัตน์(1991)สุพรรณบุรี จำกัดไม่ระบุ40เป็นศูนย์บริการรถยนต์เชฟโรเลต
16263บริษัท ดุสิตชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16264บริษัท สมพงษ์การช่าง 1988 จำกัดไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์ฺ
16265ร้าน ป การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16266อู่ท้ายน้ำแอร์ไม่ระบุ10ซ่อมเครื่องยนต์
16267สิทธิโชค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการออกแบบเครื่องจักร และโครงสร้าง
16268บริษัททีอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16269บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16270อู่ ชูชาติการช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16271บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการ ให้บริการทัวร์ รถท่องเที่ยว รถรับจ้างไม่ประจำทาง : H493290
16272บริษัท ไทยแมทวิศวกรรม จำกัดไม่ระบุ30ผลิตสายพานลำเลียง
16273อู่ แก้วเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16274อู่ ขนอมการาจไม่ระบุไม่ระบุอู่ทำสี
16275บริษัท แพร่ยนตรการ มอเตอร์ เซลส์ จำกัดไม่ระบุ15
16276บริษัทบีแอนด์บีพัฒนาจักรกลไม่ระบุไม่ระบุ
16277อู่ ช่างระไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถยนต์
16278องค์กรบริหารส่วนตำบลผักแพวไม่ระบุ41งานธุรการ งานเอกสารรับหนังสือ
16279บริษัท ว.ชาญวัฒนา จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
16280อู่ ศรีใหม่ไม่ระบุไม่ระบุ
16282บริษัท วีเทค ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
16283อู่ ธวัชชัย เจริญยนต์ไม่ระบุ20ศูนย์เคาะ - ปะผุ - พ่นสี - ดึงตัวถังรถยนต์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
16284บริษัทเหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขุดแร่ดีบุก
16285บริษัทเอส.เค พรีซิชัน จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16286บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุธุรกิจประเภท การผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รวมถึงการออกแบบ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องจักรให้มีการทำงานในลักษณะอัตโนมัติควบคุมการ ทำงานด้วยระบบ PLC และ PC เพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจประกอบ Hard Disk Drive
16288อู่รุงเรือง เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16289บริษัท เอส พี ซี อิเลคทริค จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16290บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุขายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์
16291ร้านอุดมทรัพย์ยนต์ไม่ระบุ4ซ่อมรถยนต์ รถจักรยนต์
16292บริษัทเอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16293สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ไม่ระบุ150สถานศึกษา
16294บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร
16295บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาสิชลไม่ระบุไม่ระบุ
16296อู่ไชยเจริญ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถยนต์
16299ร้านนุ๊กนิกไฟฟ้าไฮเทคไม่ระบุ10ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
16300อู่เกียรติกร เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16302อู่บอล เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16303องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ไม่ระบุ20-
16304อู่ ก.หนึ่งกลการไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถ งานซ่อมทั่วไป
16305บ.โกลบอล-ไทยชอนพรีซิซั่น อินดัสทรี จำกัดไม่ระบุ200ผลิตอุปกรณ์สร้างบ้าน
16306อู่วีระศักดิ์ การช่างไม่ระบุไม่ระบุ
16307บริษัท เอ็น.ที.เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัดไม่ระบุไม่ระบุ
16308บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16310บริษัท เอส แอนด์ เอ็น การาจ เซอวิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจกการซ่อมแซมสีรถยนต์ และติดตั้งอุปกรณ์
16312บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล (โรงงานเอทานอลมิตรผล กาฬสินธิ์) จำกัดไม่ระบุ500โรงงานน้ำตาล
16313บริษัท อุซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัดไม่ระบุ40
16314อู่ประดิษฐ์พงศ์ เซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุอู่ซ่อมรถยนต์
16315บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขาที่ 065 จังซีลอนภูเก็ตไม่ระบุไม่ระบุ
16316บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานีไม่ระบุไม่ระบุ
16317บริษัท ธนบดี อะลูมินัม จำกัดไม่ระบุ50-
16318อู่ก้องเกียรติ์ คาร์แคร์ไม่ระบุไม่ระบุ
16319ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสุขแอร์ เอ็นจิเนียริ่งไม่ระบุไม่ระบุจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
16320บริษัท ไมโครชิฟ เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16321บริษัท บี-ควิก จำกัด สาขาที่ 141 โลตัสฉลองไม่ระบุไม่ระบุ
16322ศุนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งไม่ระบุ300เพาะ ฟัก อนุบาล และเลี้ยงกุ้ง
16324ร้านแสงจันทร์อิเลคทริค 4ไม่ระบุไม่ระบุซ่อมรถยนต์
16325บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16326บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16327บริษัท ยิบอินซอย จำกัดไม่ระบุ50-
16328บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทองไม่ระบุ15ธุรกิจด้านร้านอาหารและภัตตาคาร
16329บริษัท บี-ควิก จำกัด โลตัสกระบี่ไม่ระบุไม่ระบุ
16330Adient and Summit Co., Ltd.ไม่ระบุไม่ระบุ
16332อู่กันทรารมย์เซอร์วิสไม่ระบุ5ซ่อมระยนต์ รถจักรยานยนต์
16333โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนใหญ่ไม่ระบุบริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา
16334บริษัท สยาม แอ๊ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)ไม่ระบุ30ให้บริการน้ำยาต่างๆสำหรับเครื่องจักร
16335บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัดไม่ระบุ500-
16336สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครนายกไม่ระบุ20-
16337บริษัท สหยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด สาขา 3ไม่ระบุไม่ระบุ
16338อู่ บอลเซอร์วิสไม่ระบุไม่ระบุ
16340บริษัท แพ็คเมท (ไทยแลนด์) จำกัดไม่ระบุไม่ระบุครื่องผลิตและบรรจุยา เครื่องบด เครื่องผสม เครื่องอบแห้ง ทำเม็ด เครื่องอัดเม็ด เครื่องผลิตยาแคปซูล เครื่องทำแคปซูลนิ่ม เครื่องบรรจุแผงยา ไลน์บรรจุขวดยา เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องผสมวัตถุดิบ ผสมอาหาร ผสมตัวยา เครื่องผสม1ทิศทาง เครื่องผสม2ทิศทาง เครื่องผสมถังรูปตัวV HI SPEED MIXER เครื่องลงแผงยาอัตโนมัติ เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุภัณฑ์ บริษัท แพ็คเมท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักร
16342โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปไม่ระบุไม่ระบุบริหารห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา
16343บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)ไม่ระบุไม่ระบุผลิตกระสอบพลาสติกสาน ผ้าผืน
16344บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัดไม่ระบุ3000ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตอุปกรณืชิ้นส่วนรถยนต์
16345บริษัทโซนี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ไม่ระบุไม่ระบุ
16347บริษัทอัลเท็มเทค จำกัดไม่ระบุ600ก่อสร้าง
16348บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16349บริษัท เฟมโตบิท จำกัดไม่ระบุไม่ระบุผลิตชิ้นงานตามแบบ
16350บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกรุ็ปไม่ระบุไม่ระบุ
16351ร้านณัฐพงศ์เพลาขับไม่ระบุ5ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
16352อู่ โนช บริการไม่ระบุไม่ระบุ
16353สำนักงานมูลนิธิเฟืองพัฒนา (ศูนย์ประสานงานอมตะซิตี้)ไม่ระบุไม่ระบุ
16354ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.ไม่ระบุไม่ระบุ
16355บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน จำกัดไม่ระบุ100-
16356บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16357โรงเรียนวัดพญาปันแดนไม่ระบุไม่ระบุหน่วยงานราชการ
16358บริษัท The Fasttel จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16359โรงแรมเฌอ รีสอร์ทไม่ระบุไม่ระบุ
16360บริษัท ฟลูอิดไดซ์เบดแอนด์เอ็นเนอร์ยี่เซฟวิ่ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16361บริษัท วรวิทย์การค้า จำกัดไม่ระบุ10-
16362บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด สาขาชุมพรเล็ก10งานประกันอุบัติเหตุ
16363อู่เฮงกิมจุ้ยไม่ระบุไม่ระบุ
16365ร้าน เจ จอห์น โฆษณาไม่ระบุไม่ระบุบริการด้านออกแบบ
16366PAMจักรกลไม่ระบุ10
16368ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.ชุมพรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่นเล็ก20จำหน่วยและซ่อมคอมพิวเตอร์
16369บริษัท บี โอ เอส ซี จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16370บริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ-
16371โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาไม่ระบุไม่ระบุ
16373บริษัท เดอสเตอร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุนำเข้า ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก นำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยด์
16374บริษัท สยามมัลติคอน จำกัดไม่ระบุ2000ก่อสร้าง
16375โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาไม่ระบุไม่ระบุ
16376บริษัท C.R ENGINEERIN AND TECHNOLOGYไม่ระบุ200รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าตู้ไฟ
16377โรงแรมอโยธยาไม่ระบุ20ธุรกิจด้านโรงแรม
16378บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดเล็ก10จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
16379โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ระบุไม่ระบุ
16380ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้างไม่ระบุไม่ระบุรับเหมาก่อสร้าง
16381โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ไม่ระบุไม่ระบุ
16382องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายไม่ระบุ20
16383ร้าน ไอที เซอร์กิตไม่ระบุไม่ระบุศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
16384โรงแรมเดอะฐายน์ พัทยาไม่ระบุไม่ระบุ
16385บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาราชบุรีไม่ระบุไม่ระบุ
16386บริษัท โฮม ครีเอทแอนด์แคร์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุรับเหมาก่อสร้าง
16387บริษัท เพอร์มาเมนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัดไม่ระบุไม่ระบุประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผลิตแอสฟิลติคอนกริต
16388บริษัทสยามมัลติคอน จำกัดไม่ระบุ2500ก่อสร้าง
16389บริษัท ช.โชคเจริญทรัพย์ จำกัดไม่ระบุไม่ระบุวิศวกรรมยานยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์
16390บริษัท วิสิทธินนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16391บริษัท อิงอร แอคคูเรท แอ๊คเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16392บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16394คณะบุคคลบ้านพันทายไม่ระบุไม่ระบุ
16395บริษัทจันทร์พิทักษ์ชัย จำกัดไม่ระบุ100ก่อสร้าง
16396ซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท แอนด์ วิลลาไม่ระบุไม่ระบุ
16397โรงเรียนนานาชาติ เซนต์จอร์นแมรี่ไม่ระบุ100-
16398บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจอาร์ที จำกัดไม่ระบุไม่ระบุ
16399บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี