ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

...
นางสาวสรัญญา เสนะ
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล a_ss_1994@hotmai..
...
นางสาวกรณัฐ หูไว
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล huwai_wanna@hotm..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา