ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

...
นางสาวปิยวรรณ์ พรรณา
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล piyawansrin@gmai..
...
นายยศพนธ์ อินทรจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล Kup30ster@gmail...
...
ศักดินันท์ กลับกลาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล sakdinan_jaja01@..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๒ - วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา