ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๑

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

...
สุพิชญา หนองเฆ่
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล dve.east1@gmail...
...
นายชัยพิชิต ชนิดกุล
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล chsipichitme@gma..
...
นุชนาถ ทองละมุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล nuchanat16@hotma..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๑ - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา