โครงการปฐมนิเทศ การฝึกอาชีพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2
ในวันที่ 11 พฤษภาคม ..
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 8 - 9 พฤษภา..
อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา ครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
..
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2..
อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบ การ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
รับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม..
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher)
ในวันที่ 19-20 กุมภา..
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher)
ในวันที่ 12-13 และ ว..
อ่านข่าว
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เมื่อวันที่ 11 กุมภา..
อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ 10-11 กุ..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๒ - วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา