แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ กับ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหม..
อ่านข่าว
การประชุมหารือเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา การผลิต สาขางานแม่พิมพ์ยาง
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหม..
อ่านข่าว
การประชุมหารือกับ บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหม..
อ่านข่าว
การเข้าร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม ในการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหม..
อ่านข่าว
ถ่ายทอดสด การต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ถ่ายทอดสด การต้อนรับ..
อ่านข่าว
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
ทวิภาคี@เถ้าแก่น้อย ..
อ่านข่าว
โครงการเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน (Part-time)
บริษัท เซ็นทรัล รีเท..
อ่านข่าว
โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการทุนทวิภาคีเซ็..
อ่านข่าว
รับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565
บริษัท ไทยซัมซุง อิเ..
อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพละงู
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา