ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 / 2565
20 พฤษภาคม 2565 ว่..
อ่านข่าว
ประชุมผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 19 พฤษภา..
อ่านข่าว
ต้อนรับเข้าศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
เมื่อวันที่ 19 พฤษภา..
อ่านข่าว
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Training จากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในวันเสาร์ ที่ 30 เม..
อ่านข่าว
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม WPS Office
วันที่ 27 เมษายน 256..
อ่านข่าว
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
ในวันที่ 18 - 19 เมษ..
อ่านข่าว
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ..
อ่านข่าว
เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟ..
อ่านข่าว
สนใจหารายได้พิเศษ ช่วงปิดเทอม สวนสยาม
ประชาสัมพันธ์จากสยาม..
อ่านข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วันที่ 10-11 กุมภาพั..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา