หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ปริมณฑล 2 นำโดย จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา เลขานุการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ปริมณฑล ๒ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิดทาวน์กรุงเทพ 8 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ข้อมูลบุคลากรศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ดูข้อมูล
...
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา