เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการฝึกงานหรือการฝึกอาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษา..
อ่านข่าว
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่และประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาฯ
นางคนึงลักขณ์ แสงปร..
อ่านข่าว
พิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับสถานศึกษาภาคกลาง
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิญสถานศึกษาสังกัดศ..
อ่านข่าว
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
ให้สอดคล้องตามนโยบาย..
อ่านข่าว
ภาพกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานเครือข่ายศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิ..
อ่านข่าว
เผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เผยแพร่คู่มือการใช้ง..
อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ บริษัทเถ้าแก่น้อย เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ปี 2565
ประชาสัมพันธ์ บริษัท..
อ่านข่าว
อบรบการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา