หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศก์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง 29 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๒ - วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา