หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 25 ตุลาคม 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระบบฐานข้อมูล ผ่านทาง http://dve.vec.go.th 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา