หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) 13 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) 22 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
รับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง 27 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบ การ 7 เมษายน 2565 อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา ครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการพัฒนาครูนิเทศก์ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการปฐมนิเทศ การฝึกอาชีพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 12 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 28 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๒ - วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา