หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
ประมวลรูปภาพโครงการบรรณาธิการกิจจัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรมครูฝึกในสถานประกอบ จำนวน 30 ชั่วโมง 29 ธันวาคม 2565 อ่านข่าว
ประมวลรูปภาพโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติบุคลากรและสถานประกอบการ 30 กันยายน 2565 อ่านข่าว
ประมวลรูปภาพโครงการ 8 กันยายน 2565 อ่านข่าว
ประมวลภาพโครงการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรจ.ชุมพรผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 31 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.กระบี่ โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 31 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรคณะกรรมศุนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคใต้ 1การดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.ยะลา โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.สงขลา โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.สตูล โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.ปัตตานี โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.นราธิวาส โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.พัทลุง โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.ระนอง โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.ตรัง โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.สุราษฎร์ธานี โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.นครศรีธรรมราช โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.พังงา โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม จ.ภูเก็ต โครงการเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ 30 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประมวลภาพการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกฯ 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เกียรติบัตรวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูฝึกฯ 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกฯ จ.พัทลุง 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกฯ จ.นครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกฯ จ.สุราษฎร์ธานี 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
วุฒิบัตรอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะฯ จ.ชุมพร 1 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัมนาครูฝึกและครูนิเทศก์ฯ จ.ชุมพร 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการครูฝึกและครูนิเทศก์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการครูฝึกและครูนิเทศก์ฯ จ.นครศรีธรรมราช 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการครูฝึกและครูนิเทศก์ฯ จ.พัทลุง 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศก์ในสถานศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา