ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:59:16 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 34 13 - - 47
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 151 115 15 16 297
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 233 70 33 33 369
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 23 22 17 18 39 - - 119
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 65 82 - - 147
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 47 6 - - 53
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา - 43 32 - 97 - 21 193
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 10 10 34 86 98 - - 238
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 33 - - - 33
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 7 2 - 12 21
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 115 - - 113 124 - - 352
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - - 1 311 40 30 44 426
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 65 73 53 17 - - - 208
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 68 76 - - 144
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล - 8 - - 78 - - 86
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 13 - 9 3 3 - - 28
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 75 83 - - 158
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี - 11 6 - 13 25 - 55
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 - - - 52 11 - - 63
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - - 22 29 15 - 27 93
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 78 25 - - 103
25 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - 19 - - - 19
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 48 37 44 98 111 - - 338
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก - 14 18 - 230 - - 262
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 72 101 - - 173
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 19 - - 86 7 - - 112
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 1 5 1 - 48 - - 55
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 23 18 5 174 22 27 - 269
32 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 1 - 124 82 - - 208
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - 5 - - - 5
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 17 8 8 79 19 - - 131
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 25 25 27 156 185 25 18 461
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 64 74 6 - 144
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 25 28 30 7 24 - - 114
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - - 51 23 - 74
39 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 83 28 - - 111
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 18 5 1 106 4 35 22 191
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 64 76 112 134 138 - - 524
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 10 41 83 27 76 22 31 290
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
45 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 12 - - 32 - - - 44
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 - 87 - - 88
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 40 27 60 113 58 47 35 380
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 93 66 - - 159
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 103 7 - - 110
50 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 87 96 128 119 218 14 116 778
51 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) - 47 19 - 166 - - 232
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 115 153 154 26 79 - - 527
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม - 32 66 193 85 13 29 418
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 21 19 2 - - - - 42
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 169 14 - - 183
56 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 57 59 43 266 47 20 - 492
57 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว - 7 27 - 33 - - 67
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - - 23 - - 23
59 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - - 36 - - 36
60 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 6 12 - 70 9 12 4 113
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 114 95 - - 209
62 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 32 51 - - 83
63 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 34 6 - - 41
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 101 91 - - 192
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - 21 - - - 21
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - - 5 10 7 22
69 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 8 21 9 275 246 - - 559
70 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 669 497 23 205 111 - - 1,505
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 79 20 54 213 268 - 45 679
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 89 116 - - 205
73 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 92 78 7 213 44 - - 434
74 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 204 685 4 13 26 - - 932
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4 - 1 36 68 1 34 144
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 76 76 74 135 166 - - 527
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 63 2 32 7 104
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 24 196 - 81 301
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี - - - 79 125 - - 204
80 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - - 23 - - 23
81 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 49 35 - - 84
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 90 127 30 25 272
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 47 36 - - 83
84 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 64 217 - - 281
85 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 3 10 - - 13
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 24 22 154 73 148 - - 421
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 3 1 50 - - 54
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 - 199 - - 204
90 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
91 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 126 96 - - 222
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 61 21 63 132 102 11 - 390
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 25 - - - 25
94 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - - - 86 - - 86
95 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 75 84 35 120 112 60 25 511
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง - - 23 70 73 - - 166
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ - 35 50 - 90 - 37 212
98 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 36 - - 84
99 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 13 14 47 46 93 - - 213
100 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 64 69 46 4 183
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 52 87 - - 139
102 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - - 66 - - 66
103 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 71 54 - - 125
104 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 6 5 - - 11
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 17 37 - - 54
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 16 9 15 29 39 23 32 163
107 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 62 60 - - 122
108 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - - 159 - 140 299
109 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 67 48 - - 115
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 62 67 - - 129
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 162 198 306 132 18 - - 816
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 4 18 22
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 12 9 12 77 122 - - 232
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 64 39 40 94 91 69 12 409
115 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 113 88 - - 201
116 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - - - 82 79 - - 161
117 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - - 167 - - 167
118 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 31 34 20 148 54 - - 287
119 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 15 3 10 87 54 - 20 189
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 41 34 - - 75
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 33 36 61 146 106 - 59 441
123 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
124 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
125 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - - - 20 29 49
126 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
127 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
128 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 60 3 - - 63
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - - 35 119 1 64 219
130 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 16 27 43
131 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - 1 90 2 - - 93
132 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 156 94 - - 252
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 45 25 5 56 13 - - 144
134 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 63 46 - 7 116
135 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 26 17 65 - - 108
136 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - - 61 - - 61
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - - 101 45 23 169
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 56 188 - - 244
139 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 103 110 - - 213
140 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
141 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 43 30 23 109 109 - - 314
142 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 15 35 26 24 - - 100
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - - 111 - - 111
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - - 27 37 50 - 13 127
145 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 5 3 5 - 13 - - 26
146 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - - 211 - 8 219
147 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 36 19 13 24 92
148 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - - 5 - - 5
149 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - - 133 - - 133
150 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 - - 116 121 - 113 351
151 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 137 166 - - 303
153 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 64 26 - - 90
154 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 3 - 11 19 - - 34
155 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - - 52 53 - - 105
156 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18 15 3 31 - - - 67
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 2 245 100 - - 347
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 2 37 308 333 - - 680
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 54 477
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 274 313 - - 587
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช - 27 162 - 78 - - 267
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 79 70 34 26 209
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 25 40 6 6 77
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 - - 203 250 5 31 490
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 58 43 - - 101
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ - - - 324 320 60 68 772
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - - 26 - - 26
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 24 72 - - 96
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 130 117 84 272 68 - - 671
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 72 23 - - 95
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 153 156 29 - 338
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 - - 234 264 - - 499
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 189 199 14 8 410
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - 1 16 187 279 1 21 505
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม - 9 14 141 119 - - 283
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 - 14 138 139 - - 292
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 34 62 119 330 127 23 - 695
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 189 334 - - 523
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 12 11 47 - - 70
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 129 280 - - 414
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 35 38 115 114 136 - - 438
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ - 198 147 - 465 - - 810
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 49 32 50 244 383 53 86 897
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 239 239 220 169 175 - - 1,042
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 131 199 25 12 367
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 18 - 166 171 - - 370
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - 1 94 130 - - 225
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 60 31 18 9 118
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 94 159 - - 253
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ - 10 8 1 63 - - 82
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 185 195 274 256 296 - - 1,206
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 87 148 119 36 390
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 41 32 138 116 142 - - 469
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 74 107 - - 181
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 417 - - 658 65 - - 1,140
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - - - 2 751 76 196 1,025
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 223 65 - - 288
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 113 87 16 8 224
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 138 103 189 340 507 - - 1,277
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา - 176 252 - 204 - - 632
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 17 24 27 17 85
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 44 20 52 223 235 101 133 808
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 243 457 - 324 - - 1,024
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 84 102 - - 186
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 110 109 - - 219
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 29 45 50 108 134 44 72 482
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 2 - 102 - - 104
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 7 11 - 10 - - 28
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2 - - 222 179 - - 403
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12 28 - 326 254 17 7 644
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 4 7 11
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 95 88 - - 189
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 106 9 82 62 259
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 91 26 - - 117
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 167 153 323 145 183 - - 971
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 104 62 - - 166
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - 3 6 321 199 - - 529
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 312 250 - - 562
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - - 81 146 437 - - 664
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 22 27 40 218 261 123 88 779
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 119 159 - - 278
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 31 57 - - 88
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 15 4 19
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 309 357 - - 666
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 29 5 10 29 73
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 4 188 242 - - 434
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - - 8 322 397 34 8 769
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - - 44 - - 44
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 362 392 - - 754
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 1 - 221 188 1 22 434
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 200 264 14 27 505
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - 2 - 10 8 - - 20
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 113 46 28 83 270
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 65 22 - - 87
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - 11 15 - 176 57 147 406
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 136 160 - 35 331
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 7 15 1 88 29 17 17 174
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 207 153 143 149 90 - - 742
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 49 27 23 174 145 13 32 463
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม - 1 4 - 248 - - 253
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 74 94 185 253 305 - - 911
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 4 271 259 88 152 774
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 - 4 84 52 27 14 187
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 1 1 17 122 173 - - 314
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 93 17 22 65 49 - - 246
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 395 209 204 844 84 114 - 1,850
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 51 160 - - 211
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - - 7 89 23 35 15 169
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 27 26 - - 53
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง - - - 157 158 - - 315
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 213 86 67 44 410
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 7 3 - 68 4 - - 82
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - - - 437 725 57 56 1,275
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 21 25 22 171 106 - - 345
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 45 29 63 150 175 - - 462
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 227 227 - - 454
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 167 138 7 123 20 - - 455
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 133 1 - - 134
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน - - - 413 38 - - 451
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร - 19 4 100 41 38 35 237
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 60 60 62 142 75 - - 399
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 28 14 37 202 220 - - 501
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 15 172 36 153 3 - - 379
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 10 5 - - 15
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 2 - - 107 104 - - 213
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 59 19 - - 78
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 28 31 25 34 - - - 118
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร - 2 12 21 47 - 33 115
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 51 14 - 25 17 - - 107
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา - - - 104 236 - - 340
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 - - 255 190 23 36 505
274 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 64 58 38 191 148 13 18 530
275 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี - 37 144 - 87 - 68 336
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 71 50 44 61 105 - 51 382
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - 4 10 - 14 28
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 41 46 51 210 142 - - 490
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 12 12 11 182 24 4 5 250
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 11 31 - - 42
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 31 42 37 27 30 - 20 187
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 38 21 16 64 42 - 7 188
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 24 24 20 38 38 47 42 233
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 153 152 239 33 50 28 17 672
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 338 213 77 40 668
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 390 115 145 144 123 - - 917
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ - 2 5 82 53 - - 142
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 10 23 22 27 - 7 96
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 88 617 427 5 3 - - 1,140
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 192 155 149 51 27 - 14 588
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 13 9 2 18 - - - 42
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 55 33 - - 88
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ - 55 100 3 188 43 42 431
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ - - - 12 116 - - 128
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี - 6 14 - 77 - - 97
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 22 25 16 37 52 - - 152
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 60 22 73 144 104 - 42 445
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 43 35 40 317 363 - - 798
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 - 162 - - 163
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 13 7 20 56
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 163 97 8 877 318 - - 1,463
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 9 6 - 50 37 - - 102
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 62 558 120 - 339 - - 1,079
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 22 109 - - 131
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 34 19 1 39 - 11 - 104
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 632 557 715 411 462 14 - 2,791
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 190 155 - - 345
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 112 54 - - 166
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 - - 1,319 513 1 124 1,958
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 103 102 - - 205
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - - 42 - - 42
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม - 7 6 - 61 - - 74
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 66 57 - - 123
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 - - 119 91 - - 211
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 54 34 - - 88
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด - 3 1 3 93 - - 100
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 3 - 110 - - 113
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 96 67 81 179 178 - - 601
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 49 58 131 - 121 - - 359
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 121 64 169 137 141 - 32 664
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 29 - 52 1 250 - - 332
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 36 69 - - 105
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - 7 68 57 24 11 167
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - 17 1 - - 18
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 30 12 57 126 188 - - 413
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
335 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 18 9 - - 27
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - - 79 176 337 - 9 601
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 258 46 179 259 57 136 936
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 33 18 10 132 136 - - 329
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - - 48 - - 48
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 26 34 34 119 73 - - 286
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - - - 38 13 - - 51
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 114 10 10 16 150
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 10 14 27 440 360 20 24 895
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 51 23 27 128 124 - - 353
345 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 125 131 88 105 93 - - 542
346 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 21 25 - - 46
347 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 82 7 - - 89
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 36 55 44 156 125 57 31 504
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - - 15 14 - - 29
350 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 12 22 - - 34
351 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 62 53 - - 115
352 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 29 35 18 87 22 11 - 202
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 176 129 193 64 85 - - 647
354 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 38 - 20 15 - - - 73
355 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 12 7 4 320 149 121 131 744
356 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 303 216 271 151 157 - - 1,098
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 53 57 115 76 - - 404
358 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 70 76 30 - - - - 176
359 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 140 124 - - 264
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 42 70 79 1 292 125 16 625
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 35 34 28 176 180 - - 453
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 16 12 7 93 - - - 128
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 3 - 29 - - - 33
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 63 15 - - 78
366 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 198 107 - - 305
367 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 52 61 - - 113
368 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 5 11 - - 16
369 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 16 8 34 61 30 - - 149
370 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 18 12 - - 30
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - - 39 - - 39
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 12 25 25 118 124 - - 304
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - 3 - 80 - - 83
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน - 33 43 - 89 - - 165
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร - 48 101 - 66 14 17 246
376 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 35 45 - - 80
377 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 1 - - 116 135 25 18 295
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ - 1 20 - 205 83 187 496
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 60 29 25 155 115 - - 384
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 98 23 14 49 63 - - 247
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - - 67 - - 67
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 27 26 - - 53
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 81 50 - - 131
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร - 70 60 - 137 - - 267
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 10 13 8 46 68 - - 145
386 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 123 166 - - 289
387 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 1 - - - 1
388 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 6 3 10 124 62 7 4 216
389 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 16 8 13 24 18 - - 79
390 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 100 83 - - 183
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 2 14 - - 16
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - - 7 - - - 7
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 8 3 6 27 36 - - 80
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 59 35 51 158 91 92 100 586
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 36 25 53 72 101 - - 287
396 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 138 125 33 80 14 - - 390
397 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 7 17 - - 24
398 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 1 - - 1 - - - 2
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 36 32 51 83 77 - - 279
400 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 25 37 37 131 9 - - 239
401 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 82 5 15 17 119
402 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - - 35 - - 35
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - - 9 - - 9
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 8 14 66 57 145
405 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 78 102 - - 180
406 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี - - - 37 - - - 37
407 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 30 21 48 35 134
408 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - - 3 61 39 - - 103
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 15 9 - - 24
410 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 52 44 7 124 62 - 16 305
411 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 33 29 - - 62
412 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 75 60 110 102 115 - - 462
413 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก - - - - 154 - - 154
รวม 9,875 10,505 10,851 39,495 40,402 3,691 4,754 119,573