ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

...
guntaphon nakabhop
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล guntaphon@nwvoc...
...
ชนาธิป อรุณสุรัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล admin@nwvoc.ac.th
...
นางภิญญามาศ สันติพงศฺ์รัตนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล phinyamassanti@g..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๒ - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา