ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

...
นางสาววาสนา ชัยมงคล
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล waschai35@gmail...
...
ศุภชัย ยะภูมินทร์
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล s.yaphumint@gmai..
...
นางสาววริศราภรณ์ กฤษณเศรณีย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล rtc.dve115@gmail..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๒ - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา