Guest Online 68, Student Online 22 , Office Online 28
action=

สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานครั้งแรก ในส่วนของสถานศึกษาต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Register เพื่อให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติ ก่อนทำการ Login เข้าระบบ
  • ลงทะเบียนใช้งาน Register สำหรับสถานศึกษา
  • ลืมรหัสใช้งาน Forgot Password สำหรับสถานศึกษา