รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.0.1
16 พ.ย. 2566
1.0.0
16 พ.ย. 2566
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.0.1 วันที่ปรับปรุง 16 พ.ย. 2566

1. แก้ไขหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัว กรณีที่ชื่อสถานศึกษามีความยาว ให้คลิกเมนูตั้งค่าด้านบนด้านขวาที่เป็นรูปเฟืองแล้วกำหนดชื่อสถานศึกษา
2. เพิ่มรายงานสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในเมนูรายงานข้อมูล