Guest Online 121, Student Online 68 , Office Online 28

รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.0.4
15 ก.พ. 67
1.0.3
28 ธ.ค. 66
1.0.2
2 ม.ค. 67
1.0.1
16 พ.ย. 66
1.0.0
16 พ.ย. 66
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.0.4 วันที่ปรับปรุง 15 ก.พ. 67

เพิ่มเติมปฏิทินการออกฝึกอาชีพ สามารถออกฝึกอาชีพได้ทั้งปีการศึกษา สถานศึกษาสามารถแก้ไขปฎิทินการออกฝึกอาชีพ แล้วปรับปรุงข้อมูลข้อมูลของนักศึกษาที่ใช้ปฏิทินการฝึกอาชีพนั้นระบบจะอัพเดจเป็นข้อมูลตามปฏิทินฝึกอาชีพที่แก้ไขทั้งหมด