ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

...
นายฐากูร อาณารัตน์
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล Tai.Thakoon@gmai..
...
นายชำนาญ อยู่แพ
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล chamnan_yy@hotma..
...
นายรณชัย ฆ้อง่ำ
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล ronachai_nuy@hot..
...
ศิริวรรณ วัจนสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล kaisiriwan@hotma..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา