หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศุนย์อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง 1 จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 16 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศุนย์อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง 1 จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 14 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง 1 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง " การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมี นายชำนาญ อยู่เเพ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม 9 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเลย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา