พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการกา..
อ่านข่าว
ขอเชิญชวนครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบออนไลน์
ขอเชิญชวนครู เจ้าหน้..
อ่านข่าว
การตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผ..
อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๑ - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา